Neurologian kuntoutusohjaajan asiakkaita ovat neurologisesti vammautuneet tai neurologisiin sairauksiin sairastuneet henkilöt ja heidän läheisensä. Sairaudet, joiden perusteella kuntoutusohjausta toteutetaan ovat  mm. aivoverenkiertohäiriöt, MS-tauti, epilepsia, erilaiset lihastaudit mm. ALS, aivovammat , harvinaiset neurologiset sairaudet ja narkolepsia.

Kuntoutusohjaaja

Arvioi yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa arkielämässä selviytymistä, palvelujen ja apuvälineiden tarvetta sekä kuntoutumismahdollisuuksia.

Tukee asiakasta ja hänen läheisiään sairauden ja vamman aiheuttamassa elämänmuutoksessa ja toimii yhdyshenkilönä sairastuneen/ vammautuneen ja hänen läheistensä sekä erilaisten palvelujärjestelmien välillä

Ohjaa ja neuvoo Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella asuvia neurologisia potilaita ja heidän omaisiaan ja läheisiään sekä palvelujärjestelmien työntekijöitä vammautumiseen ja/ tai sairauteen liittyvissä asioissa mm.

  • tarkoituksenmukaisen kuntoutusprosessin käynnistymisessä ja etenemisessä
  • kuntoutus- ja palvelusuunnitelmien tekemisessä ja toteutumisen seurannassa
  • tarvittavien palvelujen käytössä ja palvelujen yhteensovittamisessa

Tiedottaa vammaisia ja sairastuneita koskevasta lainsäädännöstä, palveluista ja tukimuodoista sekä kuntoutus- ja kurssitoiminnasta.

Järjestää vuosittain MS- ja Epilepsia-ensitietopäivän sekä toimii ALS- tukiryhmän koollekutsujana 3-4 kertaa vuodessa.

Kuntoutusohjaajaan voi ottaa yhteyttä asiakas itse, hänen läheisensä tai eri palvelujärjestelmien viranomaiset. Kuntoutusohjaus on asiakkaalle maksutonta.