Pitkäaikaissairaiden lasten kuntoutusohjaajalle asiakkaat ohjautuvat pääasiassa lastentautien ja lastenneurologian poliklinikoilta. Sairausryhmiä ovat esim. allergia, astma, diabetes, sydänsairaus, epilepsia, neuropsykiatriset sairaudet esim. tarkkaavaisuushäiriö yms.

Kuntoutusohjaaja

  • neuvoo, ohjaa ja tukee kuntoutumiseen liittyvissä asioissa
  • ohjaa palveluiden käytössä ja etuisuuksien hakemisessa
  • tekee tarvittaessa koti-, päiväkoti- tai koulukäyntejä
  • ohjaa ammatinvalinta-asioissa, jos sairaus tuo siihen rajoituksia tai muuten huomioon otettavia asioita

 

  • toimii yhdyshenkilönä perheen ja kuntoutukseen osallistuvien eri työntekijöiden ja viranomaisten välillä ja valmistelee ja kokoaa tarvittavat verkostoneuvottelut
  • toimii yhteistyössä terveydenhuollon, sosiaalitoimen, Kelan, järjestöjen ja muiden kuntoutukseen osallistuvien tahojen kanssa
  • järjestää ja koordinoi ensitietopäiviä ja sopeutumisvalmennuskursseja sekä ohjaa näihin hakeutumisessa
  • ohjaa potilasjärjestöjen toiminnan piiriin ja vertaistukipalveluihin.

Kuntoutusohjaajaan voi ottaa yhteyttä asiakas itse, hänen läheisensä tai eri palvelujärjestelmien viranomaiset. Kuntoutusohjaus on asiakkaalle maksutonta. Lähetettä ei tarvita.