Antaa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa sairastuneelle sekä hänen läheisilleen kuntoutumiseen ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa

  • Tukee sairastunutta ja hänen läheisiään jokapäiväisessä elämässä
  • Auttaa sairaudesta aiheutuvien ongelmatilanteiden ratkaisussa
  • Neuvoo palveluiden ja tukimuotojen käytössä
  • Toimii yhteyshenkilönä kuntoutujan, häntä hoitavan lääkärin, sairaalan, terveyskeskuksen ja muiden hoitoon tai kuntoutukseen osallistuvien työntekijöiden välillä
  • Opastaa sopeutumisvalmennukseen ja kuntoutukseen hakeutumisessa
  • Tapaa asiakkaita sairaalassa ja/tai asiakkaan kotona, hoitaa asioita puhelimitse ja järjestää ryhmätapaamisia

Yhteydenotto

Kuntoutusohjaajaan voi ottaa yhteyttä kuntoutuja itse, hänen läheisensä tai eri palvelujärjestelmien ammattihenkilöt. Lähetettä ei tarvita. Kuntoutusohjauspalvelut ovat asiakkaille maksuttomia.