Kuntoutustutkimuspoliklinikan palveluita ovat kuntoutustarpeen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu, työkyvynarviot ja vaativat apuvälinearviot.

Kuntoutustutkimuspoliklinikan asiakkaaksi tullaan lähetteellä. Lähettävä taho voi olla terveyskeskus-, sairaala- tai yksityislääkäri. Palveluita järjestetään myös erillisillä maksusitoumuksilla vakuutuslaitoksille ja työhallinnolle.

Työkyvynarviot

Kuntoutustutkimuspoliklinikalla tehdään työkyvynarvioita henkilöille, joilla on monialaisia terveydellisiä ja muita ongelmia. Työkyvynarvioon kuuluu aina lääkärin perusteellinen tutkimus ja sosiaalityöntekijän haastattelu. Tarvittaessa voidaan pyytää esim. psykologin- ja neuropsykologin tutkimus, erilaisia kuvantamistutkimuksia ja konsultaatioita.

Kuntoutussuunnitelmat, kuntoutus- ja apuvälinearviot

Kuntoutustutkimuspoliklinikalla tehdään kuntoutussuunnitelmia sekä kuntoutus- ja apuvälinearvioita vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille, joiden hoitovastuu on pääsääntöisesti erikoissairaanhoidossa.   Vastaanottokäynnille voivat tarvittaessa osallistua asiakkaan omaiset ja/tai moniammatillinen työryhmä.