Kuntoutuspalveluita voidaan ostaa muilta julkisilta tai yksityisiltä palveluntuottajilta, jos niitä ei voida järjestää sairaalan omana toimintana. Kuntoutusta ostetaan pitkäaikaissairaille ja vammaisille henkilöille silloin, kun järjestämis- tai kustannusvastuu ei ole Kelalla (vaikeavammaiset) tai muulla vakuutusyhtiöllä (liikenne-, työtapaturma tai ammattitauti).
Lääkinnällisenä kuntoutuksena ostetaan fysioterapiaa, toimintaterapiaa, puheterapiaa, ratsastusterapiaa ja musiikkiterapiaa, laitoskuntoutusta, sopeutumisvalmennusta ja joiltakin osin kuntoutusohjausta.

Fysioterapiaa ostetaan palvelusetelillä pitkäaikaissairaille ja vammaisille, joiden terapia tarve on pysyvä tai jaksoittain toistuva. (lisätietoja osoitteessa Palse.fi)

Muita terapioita ja laitoskuntoutusta ostetaan maksusitoumuksin.
Jatkokuntoutuksen tarve tarkistetaan aina jaksojen päätyttyä.
Sopeutumisvalmennusta ostetaan kursseja järjestäviltä vammaisjärjestöiltä.
Kuntoutusohjausta ostetaan yksittäisillä maksusitoumuksilla joiltakin vammaisjärjestöiltä.
Päätöksen kuntoutuksen ostamisesta tekee potilaan hoidosta vastaava
lääkäri. Palvelun hankkimiseen tarvittavat dokumentit tehdään hoitavassa yksikössä.