Asumispalvelut kuuluvat sosiaalipalveluihin, joiden järjestämisestä kunnan on huolehdittava sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 § perusteella. Asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä (sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 21 §).

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalveluiden lähtökohtana on asiakkaan kuntoutuminen ja siirtyminen kevyempään asumispalveluun tai täysin itsenäiseen asumiseen. Kuntoutujille valitaan sopivin asumispalvelu arviointikriteerien ja kuntoutujan oman toiveen perusteella. Kuntoutus on aina suunnitelmallista sekä tavoitteellista ja perustuu asiakkaan yksilölliseen palvelusuunnitelmaan, jonka laatimiseen asiakas itse osallistuu.

Asumispalveluiden asiakkailla on asuinhuoneistostaan vuokrasopimus ja vuokra maksetaan itse. Vuokraan voi tarvittaessa hakea Kelan asumistukea. Lisäksi asiakkaalta peritään asumispalveluista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/1992) ja Essoten asiakasmaksuhinnaston sekä myönnetyn asumispalvelun mukainen asiakasmaksu. Palveluasumisen asiakasmaksu sisältää lisäksi täysihoitoateriat ja tukipalvelumaksun.

Tukiasuminen

Tukiasuminen on itsenäinen asumisen muoto, joka on tarkoitettu mielenterveys- ja/tai päihdekuntoutujille, jotka tarvitsevat jonkin verran tukea ja ohjausta päivittäisissä toiminnoissa sekä kodin ulkopuolisten palvelujen käyttämisessä. Tukiasumisen tavoitteena on siirtyminen täysin itsenäiseen asumiseen. Tuki ja ohjaus annetaan pääsääntöisesti arkisin klo 8-16. Tukiasumisen asiakasmaksu määräytyy myönnettyjen palvelutuntien mukaan. Tukiasumisesta voit lukea lisää sivun alalaidasta löytyvästä Palvelukuvauksesta.

Palveluasuminen

Palveluasuminen on tarkoitettu mielenterveys- ja/tai päihdekuntoutujille, jotka tarvitset jatkuvaa tukea ja ohjausta päivittäisissä toimissa sekä apua lääkehoidon toteuttamisessa. Palveluasumisessa henkilökunta on paikalla aamu- ja iltavuorossa. Palveluasuminen voi olla yhteisöllistä itsenäistä asumista ryhmäasunnossa tai palveluasumista itsenäisessä asunnossa asumisyksikössä ja se sisältää täysihoitoateriat. Palveluasumisen tavoitteena on kuntoutuminen tukiasumiseen tai täysin itsenäiseen asumiseen. Palveluasuminen sisältää vähintään 38 palvelutuntia kuukaudessa ja asiakasmaksu määräytyy sen mukaan. Palveluasumisesta voit lukea lisää sivun alalaidasta löytyvästä Palvelukuvauksesta.

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu mielenterveys- ja/tai päihdekuntoutujille, joiden toimintakyky on merkittävästi alentunut ja, jotka tarvitsevat jatkuvaa ympärivuorokautista hoivaa, tukea ja ohjausta. Tehostettu palveluasuminen voi olla yhteisöllistä tai asumisyksikössä tapahtuvaa asumista ja se sisältää täysihoitoateriat. Tehostetun palveluasumisen tavoitteena on kuntoutuminen palveluasumiseen, tukiasumiseen tai täysin itsenäiseen asumiseen. Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksu määräytyy asiakkaan nettokuukausitulojen mukaan. Tehostetusta palveluasumisesta voit lukea lisää sivun alalaidasta löytyvästä Palvelukuvauksesta.

Yhteystiedot

Juva-Mäntyharju

Sosiaalityöntekijä p. 040 656 7824

Hirvensalmi-Kangasniemi-Pertunmaa

Sosiaalityöntekijä, p. 040 587 2419

Puumala

Sosiaalityöntekijä p. 044 351 2660

Mikkeli mielenterveysasiakkaat

1.-15. päivä syntyneet: Sosiaalityöntekijä, p. 044 351 4126

16.-31.päivä syntyneet: Sosiaalityöntekijä, p. 040 359 8207

Mikkeli päihdeasiakkaat

1.-15.päivä syntyneet: Sosiaalityöntekijä, p. 044 794 2362

16.-31.päivä syntyneet: Sosiaalityöntekijä, p. 044 794 2308

Palvelupäällikkö: Satu Louejoki, p. 040 359 7758, satu.louejoki [at] essote.fi

Lisätiedot ja linkit

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalvelut – Palvelukuvaus

Katso Essoten asiakasmaksuhinnasto

Katso yksityisten palveluntuottajien omavalvontasuunnitelmat