Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu asiakkaille, jotka eivät toimintakykynsä vuoksi selviydy omassa kodissaan. Tehostetussa palveluasumisessa asiakas tarvitsee toimintarajoitteidensa vuoksi jatkuvaa hoivaa, huolenpitoa ja tukea ympärivuorokautisesti.

Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden. Asiakas maksaa vuokran ja tulojen mukaan lasketun asiakasmaksuosuuden. Asiakkaan toimintakyky on merkittävästi alentunut ja tarvitsee apua päivittäisissä toiminnoissaan, kuten henkilökohtaisen hygienian hoitamisessa, ruokailun järjestämisessä, siivouksessa ja pyykinpesussa, raha-asioiden hoitamisessa ja asiakkaalle kuuluvien etuuksien saamisessa. Ratkaisevaa on se, että muut palveluasumisen muodot ovat riittämättömiä ja tuen tarve ajoittuu myös yöaikaan.

Mielenterveyskuntoutujan asumispalveluiden tarve arvioidaan yhteistyössä asiakkaan, omaisten, eri asiantuntijoiden ja muiden asianosaisten tahojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Asiakkaan hakemus liitteineen käsitellään moniammatillisessa tiimissä. Mikäli muut avohuollon tukimuodot ovat riittämättömiä ja päädytään palveluasumisen järjestämiseen, etsii sosiaalityöntekijä asiakkaalle sopivan asumispalvelupaikan.