Essoten päihdehoitoyksikkö tarjoaa katkaisuhoitoa päihdeasiakkaille  ja korvaushoitoa huumeasiakkaille, joiden kohdalla avohoidon keinojen ei katsota olevan riittäviä tai mahdollisia. Katkaisuhoitoon hakeudutaan Essoten riippuvuusvastaanoton, terveyskeskuksen, sairaalan päivystyksen tai jonkun muun vastaavan terveydenhuollon toimipisteen lähettämänä.

Korvaushoitopotilaat kutsutaan päihdehoitoyksikköön riippuvuusvastaanotolla tehdyn hoitosuunnitelman mukaisesti.

Laitoskuntoutus tapahtuu ostopalveluna asiakkaan tarpeiden mukaisesti.  Laitoskuntoutusjaksolle hakeudutaan mielenterveys- ja päihdepalvelujen sosiaalityön tai kunnan aikuissosiaalityön kautta.