Essoten päihdehoitoyksikkö on erikoissairaanhoidon osasto, joka toteuttaa pääosin elektiivistä päihdepsykiatrista hoitoa yli 18 –vuotiaille potilaille

  • sairaalavieroitus huumeista, lääkkeistä tai sekakäytöstä
  • psykoottisten päihderiippuvaisten potilaiden hoito
  • päihteiden aiheuttamien sairauksien hoitoarviot
  • opioidiriippuvaisten korvaushoidon arviointi ja aloitus sekä lääkkeenvaihto
  • raskauteen liittyvien päihde- ja/tai psyykkistenongelmien hoito sekä raskaudenaikaisen tukihoidon ja opioidikorvaushoidon tarpeen arvioinnit
  • vakavaan päihderiippuvuuteen liittyvät neuropsykiatriset tutkimukset  sekä kuntoutuksen ja työkyvyn arvioinnit
  • vaativat alkoholikatkaisuhoidot

Osastolle tullaan pääosin elektiivisesti riippuvuusvastaanoton, päivystyksen, hyvinvointiasemien ja työterveyshuollon kautta tai osastosiirtona Moision psykiatrisilta osastoilta.
Vaikeissa, komplisoituneissa päihdekäytön  ongelmissa hoitoon pääsee myös akuutisti päivystyksen kautta.
Hoitoon tullaan lähetteellä. Vieroitusjaksolle tullessa lähetteenä toimii hoitosuunnitelma.

Laitoskuntoutus tapahtuu ostopalveluna asiakkaan tarpeiden mukaisesti.  Laitoskuntoutusjaksolle hakeudutaan mielenterveys- ja päihdepalvelujen sosiaalityön tai kunnan aikuissosiaalityön kautta.