Nuorisopsykiatrian osasto on kahdeksanpaikkainen ympärivuorokautinen suljettu osasto. Osastolla tutkitaan ja hoidetaan 13 -17-vuotiaita nuoria. Osasto toimii päivystys-, vastaanotto-, kriisi-, tutkimus- ja hoito-osastona. Hoitoon nuoret tulevat lääkärin lähetteellä. Osastojakson kiireellisyyden arvioi lääkäri ja vapautuneesta paikasta ilmoitetaan sekä nuorelle että lähettävälle taholle. Välittömässä hoidontarpeessa oleva nuori otetaan vastaan päivystysaikanakin.

Nuoren hoito toteutuu yksilöllisesti ja osastolla toimii moniammatillinen työryhmä. Moniammatillinen työryhmä koostuu lääkäreistä, osastonhoitajasta, sairaanhoitajista, mielenterveys- ja lähihoitajista, psykologista, sosiaalityöntekijästä, toimintaterapeutista, perhetyöntekijästä, kuntoutusohjaajasta, sairaalahuoltajasta ja osastonsihteeristä. Jokaiselle nuorelle tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma. Nuorella on kaksi nimettyä omahoitajaa ja perheille on varattu oma perhetyöntekijä.

Peruskouluikäiset voivat käydä koulua sairaala-alueella sijaitsevassa sairaalakoulussa, mikäli vointi ei salli omassa koulussa opiskelua. Koulu tarjoaa opetusta nuoren oman koulun suunnitelman mukaan. Yhteistyötä tehdään eri tahojen kuten nuorten akuuttityöryhmän, koulujen, sosiaalitoimen, lastensuojelulaitosten ja tukihenkilöiden kanssa.