Osasto on 20-paikkainen akuuttihoito-osasto Moision sairaalan B-talon 4. kerroksessa.

Osastolla hoidetaan psykoottistasoisesti sairastuneita, itsemurhavaarassa tai muussa vaikeassa elämän kriisissä olevia ihmisiä.

Osastolla toteutetaan yksilövastuista hoitotyötä, jokaisella potilaalla on omahoitaja(t) koko hoitojakson ajan.

Potilaan hoito suunnitellaan yhdessä potilaan kanssa moniammatillisesti ja kokonaisvaltaisesti huomioiden perhe, läheiset ja muu verkosto

Osastolla järjestetään myös hoitoa tukevaa ryhmätoimintaa. Sairaalahoidon jälkeen järjestetään mahdollisuus jatkohoitoon avohoidossa.

Osaston työryhmään kuuluu sairaanhoitajia ja mielenterveys-/lähihoitajia, osaston ylilääkäri ja osastonlääkäri sekä sosiaalityöntekijä, psykologi, toimintaterapeutti, osastonsihteeri, sairaalahuoltajia ja osastonhoitaja. Työryhmä tekee tiivistä yhteistyötä myös muiden erityistyöntekijöiden kanssa.

Omaisilla ja läheisillä on mahdollisuus vierailla osastolla klo 12.00 – 14.00 ja 17.30 – 19.00, ellei toisin ole sovittu.