Osasto on 15-paikkainen akuuttihoito-osasto Moision sairaalan B-talon 4. kerroksessa.

Osastolla hoidetaan psykoottistasoisesti sairastuneita, itsemurhavaarassa tai muussa vaikeassa elämän kriisissä olevia ihmisiä.

Potilaan hoito suunnitellaan yhdessä potilaan kanssa moniammatillisesti ja kokonaisvaltaisesti huomioiden perhe, läheiset ja muu verkosto

Sairaalahoidon jälkeen järjestetään mahdollisuus jatkohoitoon avohoidossa.

Osaston työryhmään kuuluu sairaanhoitajia ja mielenterveys-/lähihoitajia, osaston ylilääkäri ja osastonlääkäri sekä sosiaalityöntekijä, psykologi, toimintaterapeutti, osastonsihteeri, sairaalahuoltajia ja osastonhoitaja. Työryhmä tekee tiivistä yhteistyötä myös muiden erityistyöntekijöiden kanssa.

Omaisilla ja läheisillä on mahdollisuus vierailla osastolla klo 12.00 – 14.00 ja 17.30 – 19.00, ellei toisin ole sovittu.