Osasto on 16-paikkainen psykiatrinen akuuttihoito-osasto Moision sairaalan B-talon2. kerroksessa.

Osastolla hoidetaan mm. vaikeasti masentuneita, psykoottistasoisesti sairastuneita, ahdistuneita ja kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavia.

Hoito kestää keskimäärin 2 – 3 viikkoa.

Osastolla toteutetaan moniammatillista hoitotyötä ja jokaisella potilaalla on omahoitajatyöpari koko hoitojakson ajan.

Potilaan hoito suunnitellaan yhdessä potilaan kanssa moniammatillisesti ja kokonaisvaltaisesti huomioiden perhe, läheiset ja muu tukiverkosto.

Osastolla järjestetään hoitoa tukevaa ryhmätoimintaa. Hoitoajan jälkeen järjestetään tarpeenmukainen jatkohoito avohoitoon.

Vierailut mielellään klo 8 – 19.

 

Osoite:
Moision sairaala
Moisiontie 9
50520 MIKKELI