Moision sairaalan aikuispsykiatrian osasto 7 on 21-paikkainen suljettu vuodeosasto.

Osastolla hoidetaan psykoosiin sairastuneita tai muussa vaikeassa elämänkriisissä olevia aikuisia.

Hoitotyö on moniammatillista yhteistyötä. Potilailla on omien hoitajien työryhmä, joka vastaa potilaidensa hoidon suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä potilaan, hänen perheensä ja tukiverkostonsa, sekä avohoidon kanssa. Hoitosuhde, omahoitajakeskustelut sekä hoitoneuvottelut kuuluvat jokaisen potilaan hoitoon.

Potilaat osallistuvat hoitojaksonsa aikana osaston yhteisölliseen toimintaan. Hoitoon kuuluu myös päiväohjelma, yksilöllinen viikko-ohjelma, yhteisökokoukset, toiminnalliset ja opetukselliset ryhmät. Ryhmien ja jatkohoidon suhteen yhteistyötä tekee myös psykoosityöryhmä.

Osaston toimintaa ja hoitotyötä ohjaava keskeinen arvo on potilaan ja hänen itsemääräämisoikeutensa kunnioittaminen. Potilaan ja hänen läheistensä mielipiteet ja näkemykset otetaan huomioon hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.