Perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdepalvelut tarjoavat eri-ikäisille asiakkailleen erilaisia psykiatrisia hoito- ja kuntoutuspalveluja sekä ryhmätoimintaa. Yhteistyötä tehdään eri tahojen kanssa ehkäisevään mielenterveystyöhön liittyen.

Elämäntilannekriiseistä tai mielenterveys-/päihdeongelmista kärsivä henkilö voi hakeutua perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdevastaanotoille joko itse tai läheistensä / muiden toimijoiden ohjaamana. Vastaanotolle pääsee ilman lähetettä. Jatkohoitoon muista hoitopaikoista ohjaudutaan ensisijaisesti lähetteellä. Akuuteissa tilanteissa ja päivystysaikaan asiakkaat voivat hakeutua tai ottaa puhelimitse yhteyttä Mikkelin keskussairaalan monitoimijapäivystyksen mielenterveys- päihdepäivystäjiin.

Essoten perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdevastaanotot kunnittain:

Mikkeli
Mikkelin perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdevastaanotto toimii osoitteessa Setrikatu 2, 50100 Mikkeli, puh. 015 351 5235.

Haukivuori
Haukivuoren mielenterveys- ja päihdevastaanotto toimii Haukivuorella 1-2 päivää viikossa osoitteessa Kankaalantie 2, 51600 Haukivuori, p. 050 311 7082.

Hirvensalmi
Mielenterveys- ja päihdevastaanotto toimii Hirvensalmen hyvinvointikeskuksessa 1-2 päivää viikossa osoitteessa Haapaniementie 17, 52550 Hirvensalmi, p.044 794 5625.

Juva
Mielenterveys- ja päihdevastaanotto toimii osoitteessa Sairaalantie 3, 2. krs, 51900 Juva (käynti kirkonkylän puoleisesta päädystä).
Hoitajien puhelinajat arkisin klo 11 – 12

Sairaanhoitaja p. 0400 436 877
Sairaanhoitaja p. 040 772 4358
Päihdesairaanhoitaja p. 0400 136 200
Päiväkeskusasia p. 040 359 7672

Kangasniemi
Mielenterveys- ja päihdevastaanotto toimii Kangasniemen hyvinvointikeskuksessa osoitteessa Sairaalatie 13, 51200 Kangasniemi.
Hoitajien puhelinajat arkisin klo 9-10

Sairaanhoitaja p. 040 520 6693
Sairaanhoitaja / päihdehoitaja p. 040 839 4232
Sairaanhoitaja p.040 067 6264

Mäntyharju
Mielenterveys- ja päihdevastaanotto sijaitsee Mäntyharjun hyvinvointikeskuksessa, osoitteessa Sairaalantie 3, 52700 Mäntyharju.

Sairaanhoitaja       p. 040 730 3296
Sairaanhoitaja       p. 040 730 3482
Sairaanhoitaja       p. 040 838 5208
Päihdehoitaja        p. 040 061 3472

Pertunmaa
Mielenterveys- ja päihdevastaanotto sijaitsee Pertunmaan hyvinvointikeskuksessa osoitteessa Virastokuja 1, 19430 Pertunmaa. Sairaanhoitaja p. 050 389 5554

Puumala
Mielenterveys- ja päihdevastaanotto sijaitsee Puumalan hyvinvointikeskuksessa osoitteessa Niementie 26, 52200 Puumala. Sairaanhoitaja p. 044 794 5522

Ristiina
Mielenterveys- ja päihdevastaanotto sijaitsee Ristiina hyvinvointikeskuksessa osoitteessa Brahentie 10, 52300 Ristiina.

Hoitajien puhelinajat arkisin klo 11.30 -12.00
Sairaanhoitaja       p. 044 794 4996
Sairaanhoitaja       p. 040 359 7129