Essoten riippuvuusvastaanotto tarjoaa palveluja yli 18-vuotiaille päihde- ja riippuvuusongelmaisille ja heidän läheisilleen.

Riippuvuusvastaanotolta saat ohjausta ja neuvontaa, hoidon tarpeen arviointia, avokatkaisuhoitoa sekä tapaamisia yksilöille, pareille ja perheille. Lisäksi järjestetään hoidollisia ja toiminnallisia ryhmiä sekä avokuntoutuskursseja ja jalkautuvaa päihdetyötä.

Riippuvuusvastaanotto tarjoaa myös opioidikorvaushoitoa. Riippuvuusvastaanotolla tehdään ajokelpoisuuteen liittyvää päihderiippuvuusarviointia sekä tarjotaan työstä hoitoon ohjattujen palveluita. Verkostotyötä tehdään yhdessä asiakkaan läheisistä tai viranomaisista koostuvan tukiverkoston kanssa.

Päiväkuntoutuskursseja järjestetään päihdeongelmaisille sekä heidän läheisilleen. Hakeutuminen sinne tapahtuu omalla hakemuksella mielenterveys- päihdepalvelujen sosiaalityön kautta tai olemalla suoraan yhteydessä päiväkuntoutuksen työntekijöihin.

Hakemus päiväkuntoutuskurssi

Hakemus läheisryhmä

Hakemus Pelit kiinni -ryhmään

Psykososiaalinen kuntoutus tarjoaa 18 vuotta täyttäneille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille jalkautuvaa kuntoutuksellista tukea psyykkisestä sairaudesta ja /tai päihderiippuvuudesta toipumiseen ja sairauden kanssa elämiseen. Psykososiaalisen kuntoutuksen tehtävänä on parantaa yksilön elämänhallintaa, selviytymistä, toipumista ja elämänmukaisen arjen löytymistä. ​Palvelujen tuottamisessa lähtökohtanamme on, että asiakas on oman elämänsä asiantuntija ja häntä koskeva suunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan kanssa.

Asiakkaat ohjautuvat psykososiaaliseen kuntoutukseen mielenterveys- ja päihdepalvelujen sosiaalityöntekijän tekemän palvelutarpeen arvioinnin kautta.

Hakemus työikäisten palvelut

Jalkautuva päihdetyö on asiakkaan tarpeiden mukaan suunniteltu matalan kynnyksen palvelu, jonka tarkoituksena on tukea asiakasta tämän arjessa raittiuteen tai raittiimpaan elämään, ennalta ehkäisevän päihdetyön keinoin. Jalkautuvaa päihdetyötä tehdään pääsääntöisesti asiakkaan kotona, asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioon ottaen.

Palveluun ei tarvita lähetettä tai maksusitoumusta. Myöskään aiempaa tai voimassa olevaa hoitokontaktia päihdepalveluissa ei edellytetä. Palvelu on sinulle maksuton.

Jalkautuvan päihdetyön työntekijöihin voi olla suoraan yhteydessä joko asiakas itse tai hänen omaisensa asiakkaan luvalla. Jalkautuvaan ohjaudutaan myös muiden päihdepalvelujen ja sosiaalityön kautta.