Essoten riippuvuusvastaanotto tarjoaa palveluja yli 18-vuotiaille päihde- ja riippuvuusongelmaisille ja heidän läheisilleen.

Riippuvuusvastaanotolta saa ohjausta ja neuvontaa, hoidon tarpeen arviointia, avokatkaisuhoitoa sekä tapaamisia yksilöille, pareille ja perheille. Lisäksi järjestetään hoidollisia ja toiminnallisia ryhmiä sekä avokuntoutuskursseja.

Riippuvuus-vastaanotto tarjoaa myös opioidikorvaushoitoa. Riippuvuusvastaanotolla tehdään ajokelpoisuuteen liittyvää päihderiippuvuusarviointia sekä tarjotaan työstä hoitoon ohjattujen palveluita. Verkostotyötä tehdään yhdessä asiakkaan läheisistä tai viranomaisista koostuvan tukiverkoston kanssa.