Toiminnallinen kuntoutus tarjoaa toiminnallisia kuntoutus- ja terapiapalveluja mielenterveys- ja päihdeasiakkaille. Toiminnallisen kuntoutuksen tavoitteena on tukea ja kannustaa asiakasta hyödyntämään omia taitoja ja voimavaroja toimintakyvyn ylläpitämiseen, itseluottamuksen tukemiseen ja eri taitojen harjaannuttamiseen. Toiminnallisen kuntoutuksen kokonaisuus koostuu mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden päivätoiminnoista, kotikuntoutuksesta, sosiaalihuollollisesta työtoiminnasta, liikunnanohjauksesta sekä musiikki-, kuvataide-, fysio- ja toimintaterapian palveluista. Yhteistyötä tehdään laaja-alaisesti eri tahojen kanssa.

Päivätoimintayksiköiden yhteystiedot:

Mielenmaja, Moisiontie 9, 50520 Mikkeli, Moision sairaalan B-rakennus 1. krs

Veturi, Kiiskinmäenkatu 2, 50100 Mikkeli

Tellus, Brahentie 10, 52300 Ristiina, Ristiinan hyvinvointiasema

Toimentupa, Punakiventie 1, 19430 Pertunmaa
Ohjaaja p. 040 824 3326

Juva, Hannukantie 4, 51900 Juva
Ohjaaja p. 040 359 7672

Kangasniemen päivätoiminta