Toiminnallinen kuntoutus tarjoaa toiminnallisia kuntoutus- ja terapiapalveluja mielenterveys- ja päihdeasiakkaille. Toiminnallisen kuntoutuksen tavoitteena on tukea ja kannustaa asiakasta hyödyntämään omia taitoja ja voimavaroja toimintakyvyn ylläpitämiseen, itseluottamuksen tukemiseen ja eri taitojen harjaannuttamiseen. Toiminnallisen kuntoutuksen kokonaisuus koostuu mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden päivätoiminnoista, kotikuntoutuksesta, sosiaalihuollollisesta työtoiminnasta, liikunnanohjauksesta sekä musiikki-, kuvataide-, fysio- ja toimintaterapian palveluista. Yhteistyötä tehdään laaja-alaisesti eri tahojen kanssa.

Päivätoimintayksiköiden yhteystiedot:

Mielenmaja, Moisiontie 9, 50520 Mikkeli, Moision sairaalan B-rakennus 1. krs

Veturi, Kiiskinmäenkatu 2, 50100 Mikkeli

Tellus, Brahentie 10, 52300 Ristiina, Ristiinan hyvinvointiasema

Kangasniemen päivätoiminta