Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden psykososiaalinen kuntoutus tarjoaa 18 -vuotta täyttäneille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille jalkautuvaa kuntoutuksellista tukea psyykkisestä sairaudesta ja /tai päihderiippuvuudesta toipumiseen ja sairauden kanssa elämiseen. Psykososiaalisen kuntoutuksen tehtävänä on parantaa yksilön elämänhallintaa, selviytymistä, toipumista ja elämänmukaisen arjen löytymistä. ​Palvelujen tuottamisessa lähtökohtanamme on, että asiakas on oman elämänsä asiantuntija ja häntä koskeva suunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan kanssa.

Asiakkaat ohjautuvat psykososiaaliseen kuntoutukseen mielenterveys- ja päihdepalvelujen sosiaalityöntekijän tekemän palvelutarpeen arvioinnin kautta.