Mielenterveys- ja päihdepalvelujen sosiaalityö

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen sosiaalityön tarkoituksena on turvata asiakkaiden sosiaalista ja aineellista hyvinvointia, toimintakykyä ja elämänhallintaa. Sosiaalityö on yleinen sosiaalipalvelu ja monien eri lakien säätelemä. Asiakkaat ovat päihde- ja mielenterveysasiakkaita ja siten sosiaalihuoltolain mukaisia erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen sosiaalityössä työskentelee sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia. Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden sosiaaliohjaukseen ohjaudutaan mielenterveys- ja päihdepalvelujen sosiaalityön kautta.

Sosiaalityöntekijät ja vastuualueet

Helena Noponen, p. 044 794 2362

  • päihdekuntoutus (1-15pv syntyneet asiakkaat)
  • päihdeasiakkaiden tavallinen palveluasuminen ja tukiasuminen (1-15pv syntyneet asiakkaat)

Anna-Maija Kovanen, p. 044 794 2308

  • päihdekuntoutus(16-31 pv syntyneet asiakkaat)
  • päihdeasiakkaiden tavallinen palveluasuminen ja tukiasuminen (16-31 pv syntyneet asiakkaat)

Mikko Saastamoinen, p. 044 351 4126

  • mielenterveysvastaanotto (1-15.pv syntyneet asiakkaat)
  • Mielenterveysasiakkaiden eritasoiset asumispalvelut ja tukiasuminen (1 – 15.pv syntyneet asiakkaat)

Tiina Repo, p. 044 794 2370

  • mielenterveysvastaanotto (16.- 31.pv syntyneet asiakkaat)
  • Mielenterveysasiakkaiden eritasoiset asumispalvelut ja tukiasuminen (16 – 31.pv syntyneet asiakkaat)

Paula Salenius, p. 044 351 2733

  • Nuorisopsykiatrian vastaanotto
  • Nuorisopsykiatrian osasto