Mielenterveys- ja päihdepalvelujen sosiaalityö

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen sosiaalityön tarkoituksena on turvata asiakkaiden sosiaalista ja aineellista hyvinvointia, toimintakykyä ja elämänhallintaa. Sosiaalityö on yleinen sosiaalipalvelu ja monien eri lakien säätelemä. Asiakkaat ovat päihde- ja mielenterveysasiakkaita ja siten sosiaalihuoltolain mukaisia erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen sosiaalityössä työskentelee sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia. Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden sosiaaliohjaukseen ohjaudutaan mielenterveys- ja päihdepalvelujen sosiaalityön kautta.

Hakemus työikäisten palveluihin

Sosiaalityöntekijät ja vastuualueet

Sosiaalityöntekijä Ninja Loikkanen, p. 044 794 2362

 • päihdekuntoutus (1-15pv syntyneet asiakkaat)
 • päihdeasiakkaiden tavallinen palveluasuminen ja tukiasuminen (1-15pv syntyneet asiakkaat)

Sosiaalityöntekijä Anna-Maija Kovanen, p. 044 794 2308

 • päihdekuntoutus (16-31 pv syntyneet asiakkaat)
 • päihdeasiakkaiden tavallinen palveluasuminen ja tukiasuminen (16-31 pv syntyneet asiakkaat)

Sosiaalityöntekijä Mikko Saastamoinen, p. 044 351 4126

 • Mielenterveysasiakkaiden eritasoiset asumispalvelut ja tukiasuminen (1 – 15.pv syntyneet asiakkaat)

Sosiaalityöntekijä Virpi Siiskonen p. 040 359 8207 (ma-to)

 • Mielenterveysasiakkaiden eritasoiset asumispalvelut ja tukiasuminen (16 – 31.pv syntyneet asiakkaat)

Vs, sosiaalityöntekijä Sari Laine, p. 044 359 9169 

 • Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden sosiaaliohjaus
 • psykososiaalinen kuntoutus

Sosiaaliohjaaja Anu Rytkönen, puh. 040 359 9128

 • nuorisopsykiatrian osasto
 • nuorisopsykiatrian vastaanotto

Sosiaaliohjaajat Kati Räty, Elina Hyytiäinen, Seija Rönkkö-Hänninen ja Janne Toivanen

 • mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden (yli 18v) sosiaaliohjaus
 • uudet asiakkuudet mielenterveys- ja päihdepalvelujen sosiaalityöntekijöiden kautta