Nuorisopsykiatrian vastaanotto palvelee Essoten alueen 13–17-vuotiaita nuoria ja heidän perheitään. Nuorisopsykiatrisen vastaanoton palveluihin kuuluvat akuuttityö, varhaintyö ja ajanvarauspalvelut.

Nuorisopsykiatrian vastaanotolle hakeudutaan mielenterveys- ja päihdeongelmien vuoksi. Vastaanotolla kartoitetaan nuoren toimintakykyä ja psyykkistä vointia, hoidetaan nuorisopsykiatrisia ongelmia ja tuetaan nuorta moniammatillisesti. Vastaanoton toimintaan kuuluvat nuoren tapaamiset, perhetyö, verkostoneuvottelut, kotikäynnit sekä konsultaatiot. Päihdetyö kuuluu vastaanoton työskentelyyn.

Nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon ajanvarausvastaanotto

Erikoissairaanhoidon ajanvarausvastaanotolle hakeudutaan aina lääkärin lähetteellä. Toimintaa kuuluu psykiatriset, psykologiset ja sosiaaliset tutkimukset, yksilö-, perhe- ja verkostotyö, konsultaatio, työnohjaus ja koulutus nuorisopsykiatrisissa kysymyksissä.

Neuropsykiatrinen työryhmä