Välkkäri-työryhmään voi ottaa yhteyttä, mikäli nuoren psyykkinen vointi aiheuttaa huolta.

Soittaa voi kuka vaan, joko nuori itse, nuoren lähipiiri, koulun henkilökunta tai terveydenhuollon henkilöt.

Välkkäri-työryhmän yhtenä työskentelyotteena on varhaintyö. Varhaintyö antaa konsultatiivista palvelua yläkouluikäisten nuorten sekä toisen asteen opiskelijoiden kanssa koulussa työskenteleville ammattilaisille. Palvelu tarjoaa mielenterveys-ja päihdeasiantuntijuuden koulun toimijoiden käyttöön. Koulun työntekijä voi ottaa yhteyttä, kun haluaa yhdessä pohtia herännyttä huolta nuoren hyvinvoinnissa tai toimintakyvyssä. Työn tavoitteena on tarttua huoleen mahdollisimman varhain ja ennaltaehkäistä psyykkisten oireiden kasaantuminen ja pitkittyminen.

Työryhmän työhön kuuluu nuorten tapaamiset sekä tarpeen vaatiessa nuorten tukikeskustelut.