Päihteiden käytöstä kysyminen kuuluu äitiysneuvolan toimintaan. Päihteitä käyttävän naisen raskaus on aina riskiraskaus.

Päihteettömyys raskausaikana tukee vauvan tervettä kasvua ja kehitystä. Siksi tupakasta, alkoholista ja muista päihteistä on syytä luopua jo raskautta suunniteltaessa tai viimeistään raskauden alettua.


ALKOHOLI

Alkoholi kulkeutuu vapaasti istukan läpi joten sikiön alkoholipitoisuus on vähintään sama kuin äidin tai jopa suurempi.

Raskauden aikaiselle turvalliselle alkoholin käytölle ei ole voitu määritellä ehdotonta turvarajaa. Tämän vuoksi täysraittius on suositeltavin turvallinen vaihtoehto.

Alkoholin runsaan käytön vaarat raskausaikana

 • keskenmenoriski lisääntyy
 • sikiön pienipainoisuuden ja kasvun hidastumisen riski
 • ennenaikaisen synnytyksen uhka
 • sikiön epämuodostumariski
 • sikiöaikaisen alkoholialtistuksen vaurioittama lapsi -> FAS (fetal alcohol syndrome) ja FASD (fetal alcohol spectrim disorders)

Äidin alkoholin käyttö vaikuttaa myös lapsen myöhempään kehitykseen eli alkoholin sikiölle aiheuttamat vauriot ovat usein pysyviä.


TUPAKKA

Tupakansavu sisältää tuhansia kemiallisia aineita ja useat niistä kulkeutuvat istukan läpi. Näitä aineita ovat esim. nikotiini, häkä ja syanidi. Nikotiini supistaa verisuonia, joten se heikentää kohdun ja istukan verenkiertoa. Häkä sitoutuu hemoglobiiniin muodostaen karboksihemoglobiinia, joka vähentää hapenkuljetusta sikiön kudoksiin. Tupakan raskasmetallit ja karsinogeenit vaikuttavat suoraan kehittyvän sikiön kudoksiin. Kaikkia vaikutuksia ei vielä tunneta. Tupakointi ennen raskautta heikentää hedelmällisyyttä sekä miehellä että naisella.

Raskauden aikaisen tupakoinnin haitat

 • keskenmenoriski kaksinkertaistuu verrattuna tupakoimattomaan
 • sikiön kasvuhäiriön riski kasvaa kaksin- kolminkertaiseksi
 • istukan irtoamisen tai etisen istukan riski kasvaa
 • aiheuttaa vastasyntyneelle vieroitusoireita
 • tupakointi raskausaikana jopa viisinkertaistaa vastasyntyneen kätkytkuoleman vaaran
 • tupakoinnilla on yhteys lapsen oppimisvaikeuksiin ja käytöshäiriöihin

Tupakointiin liittyvät riskit raskauden aikana ovat yhteydessä siihen kuinka monta savuketta äiti polttaa. Jo savukkeiden määrän vähentämisellä on hyötyä äidille ja vauvalle. Vaikka tupakoinnin lopettamista suositellaan jo raskauden suunnitteluvaiheessa, tupakoinnin lopettaminen kannattaa aina missä raskauden vaiheessa tahansa!

Nikotiinikorvaushoito on parempi vaihtoehto kuin tupakointi. Sitä suositellaan yli 10 savuketta päivässä polttaville. Nikotiini valmisteiden tulisi olla lyhytvaikutteisia.

Sähkötupakointi ei myöskään suositella raskausaikana, sillä sähkösavukkeen höyry sisältää syöpävaarallisia aineita. Sähkötupakoitsijalla veren nikotiinipitoisuus on jopa samalla tasolla kuin savukkeiden savulle altistuneilla.

Nuuskan haitat ovat verrattavissa tupakanpolttoon.


HUUMEET

Huumeet kulkeutuvat istukan läpi sikiöön. Ne lisäävät raskauden riskejä monin tavoin ja vaikuttavat myös äidin fyysiseen kuntoon, ravitsemukseen ja infektioalttiuteen.

Huumausaineiden riskit

 • sikiön pienipainoisuus
 • ennenaikaisen synnytyksen uhka
 • sikiön kohtukuolema
 • raskauden aikaiset verenvuodot äidillä
 • vastasyntyneen vaikeat vieroitusoireet

Seuraavista linkeistä voit lukea lisää aiheesta