Lapsen kehitys on jatkuva, kokonaisvaltainen tapahtuma.

Lapsen kehitys tapahtuu portaittain ja yhden kehitysvaiheen viivästyminen vaikuttaa seuraaviin kehitysvaiheisiin. Lapsi ottaa kehitysaskeleet omassa yksilöllisessä tahdissaan.

Lastenneuvolan perustehtävään kuuluu lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen seuranta ja tukeminen. Lisäksi mahdollisten poikkeamien mahdollisimman aikainen toteaminen.

Kehitykseen lapsi tarvitsee vuorovaikutuksellisia ihmissuhteita. Vanhempien ja muiden lapselle tärkeiden ihmisten välinen vuorovaikutus luo lapsen kehitysympäristön.

Lapsen motorinen kehitys on hyvin yksilöllistä ja siihen vaikuttavat monet tekijät kuten perimä, temperamentti, aktiivisuus ja elinolosuhteet.

Leikki tukee lapsen motorista kehitystä, kielellistä harjaantumista ja mielikuvitusta.

Lisätietoa lapsen kehityksestä