Lapsen normaaliin kehitykseen kuuluu luonnollisena osana seksuaalinen kasvaminen. Kehityksen lähtökohtana ovat lapsen seksuaalisuuteen ja itsenäistymiseen liittyvät tunteet. Lapsen normaaliin kehitykseen kuuluu luonnollisena osana seksuaalinen kasvaminen, johon liittyy muun muassa uteliaisuus seksuaalisuutta kohtaan ja seksuaalisväritteisiä leikkejä, jotka ovat yleisimpiä alle kouluikäisillä lapsilla. Myös itsensä kosketteleminen ja itsetyydytys ovat varsin yleisiä lapsilla, ja näitä esiintyy joidenkin arvioiden mukaan aikuisten nähden vähintään viidesosalla alle kouluikäisistä lapsista.

Väestöliiton sivuilta löytyy mm. seksuaalisuuden portaat, mitkä jokainen lapsi ja nuori käy läpi osana seksuaalista kehitystään.
» www.vaestoliitto.fi/seksuaalisuuden-portaat

Käytössänne on myös neuvolan Turvallista ja viatonta tutustumista kehoon -opas neuvolaikäisen lapsen seksuaalisesta kehityksestä