Alle kouluikäiselle lapselle on vähintään 15 määräaikaistarkastusta, joista viisi tekee lääkäri yhdessä terveydenhoitajan kanssa. Neuvolan 4 kk:n, 18 kk:n ja 4 -vuotiaan terveystarkastukset ovat ns. laajoja terveystarkastuksia, joissa arvioidaan kokoperheen hyvinvointia ja tuen tarpeita. Lapsi saa neuvolassa rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset.

Katso ajanvarauksen tiedot neuvoloiden sivulta täältä.

Ensimmäisen ikävuoden aikana

Terveystarkastus 1-4vko 4-6vko 2kk 3kk 4kk 5kk 6kk 7kk 8kk 12
Terveydenhoitaja x x x x x x x x x
Lääkäri x x x
Laaja x

Ensimmäisen ikävuoden jälkeen

Terveystarkastus 17kk 18kk 2v 3v 4v 5v 6v
Terveydenhoitaja x x x x x x x
Lääkäri x x
Laaja x x

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asetukset

Neuvolapalveluihin sisältyvät:

1. sikiön terveen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin sekä raskaana olevan ja synnyttäneen naisen terveyden määräajoin toteutettava ja yksilöllisen tarpeen mukainen seuranta ja edistäminen

2. lapsen terveen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta ensimmäisen ikävuoden aikana keskimäärin kuukauden välein ja sen jälkeen vuosittain sekä yksilöllisen tarpeen mukaisesti

3. lapsen suun terveydentilan seuranta vähintään joka toinen vuosi

4. vanhemmuuden ja perheen muun hyvinvoinnin tukeminen

5. lapsen kodin ja muun kasvu- ja kehitysympäristön sekä perheen elintapojen terveellisyyden edistäminen

6. lapsen ja perheen erityisen tuen ja tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä lapsen ja perheen tukeminen ja tarvittaessa tutkimuksiin tai hoitoon ohjaaminen

Terveydenhuoltolaki