Vauvan perushoito koostuu kolmesta eri osa-alueesta: riittävästä ravitsemuksesta, puhtaudesta sekä runsaasta läheisyydestä. Vauvan hoito voi tuntua alussa epävarmalta, mutta siihen oppii nopeasti. Paras tapa oppia vauvan hoitoa on tekemällä itse. Ajan saatossa, jokaiselle vanhemmalle tulee omat rutiinit ja tavat hoitaa omaa vauvaa.

Ihokontakti ja sylissä pitäminen ovat tärkeitä, jotta vauva tuntee, että hänestä välitetään ja pidetään huolta. Vanhemman oikea-aikainen reagointi vauvan viesteihin ja hyvä varhainen vuorovaikutus on tärkeää lapsen kognitiiviselle kehitykselle.

Vauvaa vaistoaa jo heti vastasyntyneenä, miten häntä hoidetaan; kosketus, äänensävy puhuessa, katse. Perusluottamus vauvalle syntyy jo ensimmäisien elinviikkojen aikana. Hoitotilanteet ovatkin parhaimmillaan vuorovaikutuksellista läsnäoloa ja sen tuottamaa iloa. Vauvaa hoidettaessa tilanteen tulee olla rauhallinen ja otteet helliä. Vauva nostetaan ylös kylkiasennon kautta, kainaloiden alta tukien, tällöin niskaa ei tarvitse tukea erikseen nostotilanteessa.

Katso videot:  Vauvan perushoito