Opiskeluterveydenhuollon palveluita tarjotaan ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville ja lukiolaisille. Tavoitteena on edistää ja seurata opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä järjestämällä terveyden- ja sairaanhoitopalveluja mukaan lukien mielenterveys- ja päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen sekä suun terveydenhuolto. Terveydenhoitajaan saa yhteyden esimerkiksi puhelimitse, Wilman kautta tai käymällä avoimella vastaanotolla. Lääkärin tavoittaa terveydenhoitajan kautta.

Opiskelijoiden kuraattori- ja psykologipalvelut

Kuraattori on opiskelijoiden sosiaalisen hyvinvoinnin tukena ja apuna erilaisissa elämän solmuissa. Psykologi on opiskelijoiden psyykkisen hyvinvoinnin tukena, jos opiskelija kokee esimerkiksi pulmia mielialan suhteen. Psykologi on myös apuna erilaissa opiskeluun liittyvissä ongelmissa, kuten stressi tai oppimisen pulmat. Palvelut ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia. Kuraattorin ja psykologin luokse voit hakeutua ottamalla itse yhteyttä esimerkiksi soittamalla tai Wilma-viestillä. Jos asia on kiireellinen, niin kannattaa soittaa. Myös huoltaja, terveydenhoitaja tai opetushenkilökunnan edustaja voi pyynnöstäsi ottaa yhteyttä kuraattoriin tai psykologiin.