Päivystys toimii koko Etelä-Savon alueella ympärivuorokautisena päivystyspisteenä erikoissairaanhoidon ja yleislääketieteen potilaille. Toteutamme äkillisesti sairastuneen päivystyspotilaan kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä moniammatillisessa hoitotiimissä. Lisäksi hoidamme ja seuraamme potilaita lyhytaikaisesti (max 48h, 19 potilaspaikkaa) päivystysosastolla.

kipsi
Päivystykseen ohjaudutaan joko sairaankuljetuksen tuomana, lääkärin lähetteellä tai soittamalla Etelä-Savon ensineuvoon tai päivystyksen hoidontarpeen arviointiin kellonajasta riippuen.

Kun sinulla ei ole välitöntä hätää tai et ole saanut lähetettä päivystykseen, tulee sinun soittaa Ensineuvoon tai hoidontarpeen arviointiin. Tuolloin sairaanhoitaja tekee arvion hoidon tarpeesta, kiireellisyydestä ja hoitopaikasta.

Potilaat hoidetaan päivystyspoliklinikalla kiireellisyyden mukaan, ei tulojärjestyksessä. Sen vuoksi odotusajat voivat olla pitkiä, jos poliklinikalla on ruuhkaa. Potilasasioita koskeviin sähköpostitiedusteluihin emme voi vastata tietosuojasyistä.

Päivystys on monipuolinen, haasteellinen ja kehittyvä työympäristö. Työyksikössämme on mahdollisuus oppia päivystyksen monen erikoisalan hoitotyön asiantuntijaksi. Olemme motivoituneita ja kehittämismyönteisiä. Panostamme uusien työntekijöiden perehdyttämiseen.

Katso uusi esitteemme

Päivystykseen saavutaan Pirttiniemenkadun puolelta. (Kartta)

Liitteet