Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu ja työttömyysturvalain mukainen työllistymistä edistävä palvelu.

Kuntouttavalla työtoiminnalla halutaan vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Toiminnalla pyritään myös ehkäisemään syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuus työtoimintaan ja muihin palveluihin. Palvelujen suunnittelussa tulee huomioida kokonaisvaltaisesti asiakkaan henkilökohtainen tilanne. Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aina aktivointisuunnitelman kautta, ja se tehdään työ- ja elinkeinotoimiston, kunnan ja asiakkaan välisenä yhteistyönä. Aktivointisuunnitelma on tämän yhteisen suunnittelun tulos ja järjestettävien palvelujen lähtökohta.

Kenelle aktivointisuunnitelma?

Klikkaa kuva suuremmaksi.

Jos työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja henkilö yhdessä arvioivat, että henkilö ei työ- ja toimintakykynsä asettamien rajoitusten vuoksi voi osallistua julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön, aktivointisuunnitelmaan tulee sisältyä kuntouttava työtoiminta tai erityislakien mukaisesti sellaisia sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja, jotka parantavat henkilön työ- ja toimintakykyä.

Kuntouttavan työtoiminnan sisältö

Kuntouttavan työtoiminnan jakso on 3-24 kuukauden pituinen ja työtoimintapäiviä voi olla 1-4 pv/vko ja 4-8h/pv, asiakkaan tilanteesta riippuen. Essoten alueella kuntouttavaan työtoimintaan voi mahdollisesti osallistua mm. Mikkelin Toimintakeskus ry:ssä, Mikkelin kaupungin työpajoilla, kaupungin eri yksiköissä, Essoten eri yksiköissä sekä esim. yhdistyksessä, säätiössä tai seurakunnassa.

Lisätietoa kuntouttavasta työtoiminnasta voit lukea THL:n sivuilta