Kotisairaalaan ohjaudutaan lastenpsykiatrian vastaanoton kautta. Työskentely toteutetaan lapsen luonnollisessa kasvuympäristössä koti – ja koulukäynteinä sekä vanhempien tapaamisina. Työskentely on tiivistä, hoitosuunnitelman mukaista. Tavoitteet ovat aina yksilölliset, selkeät ja konkreettiset. Työskentelyssä on keskeistä lapsen näkökulman esille tuominen ja vanhemmuuden tukeminen. Hoitojakso suunnitellaan pituudeltaan vähintään 10 käyntiä kestäväksi. Yhden kotikäynnin kesto on 1- 4- h/ kerta. Perheenjäsenet ovat suunnitelman mukaan paikalla. Kotisairaala työskentelee yhdessä lapsen ja perheen verkostojen kanssa.. Työskentely edellyttää lapsen ja vanhempien motivoitumista ja sitoutumista hoitoon.

Työryhmässä työskentelevät sairaanhoitajat, osa-aikaiset sosiaalityöntekijä/ perheterapeutti ja lastenpsykiatrian erikoislääkäri.