Lastenpsykiatrian vastaanoton 6-12- vuotiaiden tiimi tarjoaa palveluja 6-12-vuotialle lapsille ja heidän perheilleen. Tutkimuksen ja hoidon aloittaminen edellyttää aina lääkärin lähetteen.

Tiimin toimintaan sisältyvät akuutti- ja päivystyksellinen työ, laaja-alaiset psykologiset tutkimukset, hoitosuhdetyöskentely ja lastenpsykiatriset hoidolliset tutkimukset,  yksilö- ja perheterapia, vanhemmuuden tutkiminen, jolloin lapsella ja vanhemmilla on nimetty työntekijä ja sovitut viikoittaiset tapaamiset. Tutkimus ja hoito sisältävät myös aktiivista työskentelyä verkostojen kanssa lapsen ja perheen normaalissa ympäristössä.

Tiimin työntekijöitä ovat psykologit, sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät, toimintaterapeutti, perheterapeutti, ja lastenpsykiatrian erikoislääkärit.