Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (19§) mukaista toimintaa.

Lapsiperheiden kotipalvelussa tuki kohdennetaan konkreettisesti perheen ja erityisesti lapsen arkeen. Käytännössä lasten- ja kodinhoitoon liittyvä apua voi esimerkiksi olla lapsen peseytymisestä, pukeutumisesta, leikistä ja ulkoilusta, ruoka- ja vaatehuollosta sekä päivittäisestä kodin siisteydestä huolehtimista. Kotipalvelun keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen.

Perhepalveluohjaaja arvioi tilapäisen kotipalvelun tarpeen perhekohtaisesti. Tilapäinen kotipalvelu on lyhytkestoisiin, maksimissaan kolmen kuukauden tilapäistarpeisiin tarkoitettua perheiden arjessa selviytymisen tukemista. Säännöllisen kotipalvelun palvelutarpeenarvio voidaan tehdä yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa. Palvelu voidaan järjestää omana toimintana tai palvelusetelillä. Päätöksen lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisestä tekee perhepalveluohjaaja tai perheen sosiaalityöntekijä.

Kotipalvelu on maksullista, tilapäinen kotipalvelu on enintään 7 €/tunti. Asiakasmaksulain 11§ mukaan asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää perimättä kokonaan, mikäli perheen toimeentulon edellytykset huomioon ottaen siihen on syytä. Jos asiakas on oikeutettu toimeentulotukeen, maksua ei peritä.

Tee Lapsiperheen kotipalveluhakemus sähköisesti. Hakemus otetaan käsittelyyn 5 arkipäivän sisällä. Käsittelyaikojen poikkeuksista tiedotamme erikseen Essoten nettisivuilla.

Lue lisää STM:n sivuilta

Lue lisää THL:n sivulta