Lastensuojelulaki (417/2007) 34 – 37 §

Lastensuojelutyöstä suurin osa toteutetaan avohuollon lastensuojelutyönä. Ensisijaisena tavoitteena on tukea lapsia ja perheitä niin, että lasten myönteinen kasvu ja kehitys mahdollistuvat. Sosiaalityöntekijä auttaa selvittämään lapsen/nuoren ja perheen ongelmatilanteita tavoitteenaan löytää juuri heille sopivia ratkaisuja. Lastensuojelutyö on luottamuksellista ja työntekijöillä on salassapitovelvollisuus.

Avohuollon lastensuojelutyö alkaa yleensä lapsen tai perheen ottaessa yhteyttä tai kun sosiaalityöntekijä saa perhettä koskevan lastensuojeluilmoituksen. Lastensuojelutarpeen selvittelyn kautta syntyymahdollinen lastensuojelun asiakkuus, jota tukitoiminen saaminen edellyttää.

 

Avohuollon tukitoimia ovat mm. (35 § ja 36 §)

 • ohjaus ja neuvonta
 • keskustelut
 • asumiseen liittyvien ongelmien ratkaisu
 • taloudellinen
 • perhetyö vanhempien kasvatustyön tukemiseksi
 • lapsen/nuoren koulunkäynnin mahdollistaminen
 • lapsen/nuoren harrastustoiminnan tukeminen
 • tukiperheen tai tukihenkilön järjestäminen
 • vertaisryhmätoiminta
 • päivähoito
 • lapsen tai koko perheen sijoittaminen perhe- tai laitoshoitoon
 • päihdeongelman kartoittaminen ja hoitoonohjaus

 

Liitteet