Voikukkia-vertaistukiryhmä Mikkelissä syksyllä 2022

Essoten Pessi järjestää kymmenen kokoontumiskerran Voikukkia-vertaistukiryhmän Mikkelissä 5.10.2022–22.2.2023. Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!

Lisätietoa Voikukkia-vertaistukiryhmästä

Paula Rahikainen
044 7945 700
paula.rahikainen@essote.fi

Heidi Nironen
040 3597 339
heidi.nironen@essote.fi


Etsimme sijaisperheitä Etelä-Savoon!

Etelä-Savossa tarvitaan sijaisperheitä lapsille, jotka eivät syystä tai toisesta voi asua omien vanhempiensa kanssa. Sijaisperhe on aivan tavallinen lapsiperhe, lapseton pariskunta tai yksin asuva. Jos olet vähänkin kiinnostunut sijaisvanhemmuudesta ja pohdit asiaa, ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää: pessi@essote.fi


PESSI

Sijais- ja jälkihuoltoyksikkö Pessi vastaa keskitetysti lastensuojelun sijais- ja jälkihuollosta koko Essoten alueella. Perhesijoituksen palveluja tuotetaan myös Pieksämäelle. Pessissä työskentelee yhteensä 21 lastensuojelun ammattilaista.

SIJAISHUOLTO: PERHEHOITOA JA LAITOSHUOLTOA

Sijaishuollossa olevalle lapselle on nimetty oma, lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Huostaanotetulle lapselle on lain mukaan laadittava asiakassuunnitelma vähintään kerran vuodessa, meillä asiakassuunnitelma pyritään päivittämään noin puolen vuoden välein. Asiakassuunnitelmaneuvotteluiden lisäksi lapsen oma vastuutyöntekijä tapaa lasta ja hänen verkostoaan useamman kerran vuodessa. Lapsen vastuusosiaalityöntekijä arvioi lapsen, perheen ja sijaishuoltopaikan sijaishuollon aikana tarvitsemat tukitoimet ja palvelut sekä tekee niistä päätökset. Vastuusosiaalityöntekijä arvioi jatkuvasti sijaishuollon tarvetta ja sijaishuoltopaikan sopivuutta lapsen tarpeisiin nähden. Huostaanotto päättyy viimeistään lapsen täyttäessä 18 vuotta. Huostaanotto voi päättyä myös aiemmin, mikäli huostassapidon edellytykset eivät enää täyty ja huostassapidon lopettamisen arvioidaan olevan lapsen edun mukaista.

Sijaishuollossa olevan lapsen vanhemmille tehdään oma asiakassuunnitelma (vanhemmuuden tuen suunnitelma), mikäli se ei ole ilmeisen tarpeetonta.

JÄLKIHUOLTO

Oikeus jälkihuoltoon syntyy seuraavissa tilanteissa:

  • lapsi on ollut huostassa ja sijoitettuna kodin ulkopuolelle tai
  • lapsi on ollut yksin sijoitettuna avohuollon tukitoimena yhtäjaksoisesti vähintään 6 kk

Lain mukaan jälkihuolto-oikeus voidaan myöntää lastensuojelun asiakkaana olleelle lapselle / nuorelle, vaikka edellä mainitut edellytykset eivät täyty. Tällöin on kyse harkinnanvaraisesta jälkihuollosta, jonka sisällön ja pituuden päättää asiasta vastaava sosiaalityöntekijä.

Jälkihuollossa olevalle lapselle / nuorelle nimetään oma asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Jälkihuollon asiakassuunnitelmassa määritellään asiakkaan tarvitsema tuen tarve ja palvelut, jotka suunnitellaan yksilöllisesti kunkin lapsen / nuoren tarpeista lähtöisin. Jälkihuollon ohjaaja tai lapsen / nuoren asioista vastaava sosiaalityöntekijä tekee jälkihuollon aikana asiakkaan tarvitsemista jälkihuollon tukitoimista päätökset.

Jälkihuolto-oikeus päättyy viimeistään nuoren täyttäessä 25 vuotta. Mikäli huostassapidon lopettamisen jälkeen viiteen vuoteen asiakkaalla ei ole lastensuojelupalveluiden tarvetta, jälkihuolto-oikeus päättyy.

Jälkihuolto on vapaaehtoista. Jälkihuolto-oikeus säilyy kieltäytymisestä huolimatta, ja jälkihuoltopalveluiden piiriin on mahdollista tulla uudestaan (alle 5 vuotta kulunut) ilmoittamalla tarpeestaan sosiaalitoimelle.

PERHEHOITO

Pessin perhesijoituksen tiimi huolehtii perhehoitajien rekrytoinnista, valmennuksesta ja arvioinnista. He osallistuvat lapselle sopivan sijaishuoltopaikan kartoittamiseen ja osallistuvat sijoitustyöskentelyyn sekä sijoituksen aikaiseen tukityöhön yhdessä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän ja muun verkoston kanssa.

PERHEHOITAJAKSI

Perhehoitajia tarvitaan lapsille, jotka eivät lastensuojelullisista syistä voi asua vanhempiensa luona, eikä lapsen asumista voida järjestää muutoin. Lastensuojelun perhehoito on yksi tapa järjestää lapsen tarvitsema sijaishuolto. Koti on lapselle luonnollinen kasvuympäristö, jossa hän saa mahdollisuuden läheisiin ja pysyviin ihmissuhteisiin. Perhehoito tarjoaa lapsille mahdollisuuden turvalliseen kasvuun ja kehitykseen sekä perhe-elämään. Perhehoidossa vietetään turvallista ja tavallista arkea, jossa lapsille on riittävästi aikuisten aikaa.

Lue lisää perhehoitajuudesta Perhehoitoliiton sivuilta

Perhehoitajuus on mielenkiintoista ja antoisaa, mutta myös haasteellista koko perheelle. Sen vuoksi tehtävään on tarpeellista valmistautua hyvin. Myös Suomen lainsäädäntö edellyttää ennakkovalmennusta tehtävään. Järjestämme perhehoitajiksi ryhtymistä harkitseville perheille ennakkovalmennusta PRIDE – ryhmävalmennuksena. Valmennus antaa hyvän pohjan tehtävässä toimimiselle. Perhehoitaja saa tehtävässään toimimiseen tukea koko sijoituksen ajan. Lue lisää PRIDE-valmennuksesta 

Jos olet kiinnostunut toimimaan perhehoitajana Pessille, täytäthän Sijaisvanhemmuuden perhelomakkeen

ASIAA MEDIOISSA

Mikkelin Kaupunkilehti teki jutun eteläsavolaisesta sijaisperheestä 10.11.2021 (vapaasti luettavissa)

Mikkelin Kaupunkilehti teki jutun sijaisperhetoiminnasta Etelä-Savossa 30.9.2020 (vapaasti luettavissa).

Länsi-Savo jututti juvalaista sijaisperhettä 16.11.2020 (vain tilaajille).

Ota yhteyttä

Sähköpostitse: pessi@essote.fi

Työntekijöidemme sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@essote.fi.

Lomakkeet

Sijais- ja jälkihuoltoyksikkö Pessin lomakkeet löydät täältä

FACEBOOK

Meistä voit käydä tykkäämässä myös Facebookissa: ”Sijais- ja jälkihuoltoyksikkö Pessi”, jossa kerromme koulutuksista ja valmennuksista.