Tukiperhetoiminta on osa lapsiperheiden sosiaalipalveluita, perhesosiaalityötä. Tukiperhettä voi hakea lapselle lastensuojelulain avohuollon tukitoimena tai sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna. Tukiperhetoiminta on tavoitteellista ja määräaikaista toimintaa lapsen ja hänen perheensä tukemiseksi.

Tukiperhetoiminnalla autetaan lasta ja perhettä silloin, kun vanhempien voimavarat ovat vähissä ja lapsen läheisverkosto puuttuu tai on kaukana. Tukiperhetoiminta antaa lapselle uusia ja rikastuttavia kokemuksia sekä aikuisen läheisyyttä ja läsnäoloa. Tukiperhetoiminnan tavoitteena on tukea perhettä niin, että se jatkossa selviytyy omin voimin. Tukiviikonlopun aikana vanhempi saa mahdollisuuden omien voimavarojensa lisäämiseen.

Tukiperheessä lapselle tarjotaan huolenpitoa sekä tavallista ja turvallista arkea. Tukiperhe on sopiva tukitoimi lapselle, kun:

  • lapselle on tehty arvio tukiperheen tarpeellisuudesta
  • lapsi pärjää tavallisen perheen arjessa (lapsella ei ole useita päällekkäisiä diagnooseja/ erityistarpeita/sairauksia/traumakokemuksia)
  • lapsi kykenee olemaan erossa vanhemmastaan/poissa kotoa yön yli
  • lapsi/vanhemmat ovat vapaaehtoisia ottamaan tukea vastaan
  • lapsi/vanhemmat kykenevät sitoutumaan ja kykenevät yhteistyöhön
  • pienten lasten tukisuhde aloitetaan vähitellen: ikäraja 1vuotta
  • yläkouluikäiselle haetaan tukiperhettä vain hänen omalla
  • suostumuksellaan; tukiperhe on harvoin oikea tukimuoto tämän ikäiselle
  • tukiperhetoiminta vastaa juuri tämän lapsen tarpeisiin

Tukiperhettä voi hakea lapselle lastensuojelulain avohuollon tukitoimena tai sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna. Lastensuojelun avohuollon, perhesosiaalityön sosiaalityöntekijä tai muu lapsen asioista vastaava työntekijä arvioi tukiperheen tarpeen, selvittää molempien huoltajien suostumuksen palvelun hakemiseen ja tekee hakemuksen yhdessä lapsen perheen kanssa. Tavallisesti lapsi viettää tukiperheessä yhden viikonlopun kerran kuukaudessa. Tukiperheessä puuhataan ihan tavallisia arkipäivän asioita. Lapselle tärkeintä on, että tukivanhemmat antavat hänelle aikaa ja huomiota. Tukiperhe on vaitiolovelvollinen lasta ja hänen perhettään koskevissa asioissa.