Sosiaali- ja kriisipäivystys toteutetaan ESSOTE:ssa osana monitoimijapäivystystä. Monitoimijapäivystys koostuu somaattisesta päivystyksestä, mielenterveys- ja päihdepäivystyksestä, sosiaali- ja kriisipäivystyksestä, lastensuojelun virka-aikaisesta päivystyksestä sekä kahdesta kolmannen sektorin toimijasta, Viola – Väkivallasta vapaaksi ry:n väkivaltatyöstä ja Suomen mielenterveysseuran Mikkelin kriisikeskuksen kriisityöstä. Sosiaalipäivystystä tuotetaan lisäksi erillisellä sopimuksella Pieksämäelle, Rantasalmelle ja Sulkavalle.

Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelee 24/7 periaatteella siten, että klo 07.00 – 21.30 paikalla on sosiaalityöntekijä (aktiivipäivystys). Sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalityöntekijä siirtyy takapäivystäjäksi yön ajaksi. Päivystäjällä on kuitenkin takapäivystyksessä käytössään sekä puhelin että VIRVE. Tarvittaessa takapäivystys muuttuu aktiivityöksi myös yöaikaan. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen fyysinen sijainti on Mikkelin keskussairaalan monitoimijapäivystyksen yhteydessä (Porrassalmenkatu 35-37, 50100 Mikkeli).

Asiakkaalla on suora yhteydenottomahdollisuus sosiaali- ja kriisipäivystyksen puhelinnumeroon tai käyntiasiointiin monitoimijapäivystyksessä. Kaikki yhteydenotot (asiakkaat ja viranomaiset) tapahtuvat yhden puhelinnumeron periaatteella.

Sosiaali- ja kriisipäivystys tarjoaa tukea sosiaalisen hädän keskellä. Ydintoimintaa ovat lähisuhdeväkivaltatilanteet, lastensuojelun tarve ilman hoitoa ja huolenpitoa jääneen lapsen osalta, vanhempien kykenemättömyys huolenpitoon sekä akuutit kriisitilanteet. Asiakasta ja hänen perhettään tuetaan sosiaalisissa hätätilanteissa sekä turvattomuuden kokemuksissa äkillisissä tilanteissa ja mm. rikoksen uhriksi joutuessa.