Posti osoitteella Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli.

Henkilökohtaisesti toimitettuja posteja vastaanottaa kaupungin virastotalon asiointipiste osoitteessa
Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli.

Puhelinpalveluaika maanantaina ja torstaina klo 9.00 -12.00. Asiointi aikavarauksella.

Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteistä ja asiakkaille maksutonta palvelua. Talous- ja velkaneuvonnan tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan tasapainoinen talous. Toiminnan lähtökohtana on asiakkaan oman toiminnan ja päätöksenteon tukeminen. Jokaisella maksuvaikeuksissa olevalla on mahdollisuus neuvontaan ja sillä pyritään ennaltaehkäisemään velkaongelmien syntymistä.

  • velkatilanteen kartoittamisessa ja kertovat erilaisista tukipalveluista sekä velkojen järjestelymahdollisuuksista
  • talouteen liittyvien ongelmien ratkaisumahdollisuuksien kartoittamisessa
  • neuvotteluissa velkojien kanssa
  • maksuaikataulujen ja velkojen järjestelyssä
  • tuomioistuimelle tehtävän velkajärjestelyhakemuksen ja maksuohjelman laatimisessa sekä tarkistamisessa
  • yksityishenkilön velkajärjestelyyn liittyvien selvitysten, vastineiden ja lausumien laatimisessa

Neuvoja avustaa asiakasta hänen taloudellisen tilanteensa korjaamisessa kuhunkin tilanteeseen sopivalla tavalla. Taloudelliseen tilanteeseen etsitään ratkaisumahdollisuuksia. Velkojen järjestelemisessä ratkaisuna voivat olla mm:

  • vapaaehtoinen sopiminen velkojien kanssa suoraan tai
  • Takuusäätiön (www.takuusaatio.fi) takauksen avulla tehtävä sopimus tai
  • velkajärjestelyhakemus käräjäoikeuteen jos sovintoa ei ole syntynyt

Maksuvaralaskelma

Velkaluettelo

Vastaanotto jokaisen kuukauden 1. keskiviikko klo 9 – 15
Pieksämäen sosiaalitoimisto

(asiointi aikavarauksella)
Tapparakatu 1-3, 76100 Pieksämäki

Yrittäjille maksuton puhelinneuvonta: puh. 029 502 4880 ma-pe klo 9.00 – 16.00.