Posti osoitteella Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli.

Henkilökohtaisesti toimitettuja posteja vastaanottaa kaupungin virastotalon asiointipiste osoitteessa
Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli.

Yhteystiedot:
Sirpa Vahvaselkä, puh. 040 129 4240, sirpa.vahvaselka[at]essote.fi
Riitta Kiljunen, puh. 040 129 4241, riitta.kiljunen[at]essote.fi

Puhelinpalveluaika maanantaina ja torstaina klo 9.00 -12.00. Asiointi aikavarauksella.

Talous- ja velkaneuvonta siirtyy1.1.2019 alkaen valtiolle oikeusaputoimistoihin. Siirtyminen tulee vaikuttamaan loppuvuoden palveluun. Tulemme tiedottamaan siirtymisestä aiheutuvista muutoksista erikseen myöhemmin.

Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteistä ja asiakkaille maksutonta palvelua. Talous- ja velkaneuvonnan tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan tasapainoinen talous. Toiminnan lähtökohtana on asiakkaan oman toiminnan ja päätöksenteon tukeminen. Jokaisella maksuvaikeuksissa olevalla on mahdollisuus neuvontaan ja sillä pyritään ennaltaehkäisemään velkaongelmien syntymistä.

  • velkatilanteen kartoittamisessa ja kertovat erilaisista tukipalveluista sekä velkojen järjestelymahdollisuuksista
  • talouteen liittyvien ongelmien ratkaisumahdollisuuksien kartoittamisessa
  • neuvotteluissa velkojien kanssa
  • maksuaikataulujen ja velkojen järjestelyssä
  • tuomioistuimelle tehtävän velkajärjestelyhakemuksen ja maksuohjelman laatimisessa sekä tarkistamisessa
  • yksityishenkilön velkajärjestelyyn liittyvien selvitysten, vastineiden ja lausumien laatimisessa

Neuvoja avustaa asiakasta hänen taloudellisen tilanteensa korjaamisessa kuhunkin tilanteeseen sopivalla tavalla. Taloudelliseen tilanteeseen etsitään ratkaisumahdollisuuksia. Velkojen järjestelemisessä ratkaisuna voivat olla mm:

  • vapaaehtoinen sopiminen velkojien kanssa suoraan tai
  • Takuusäätiön (www.takuusaatio.fi) takauksen avulla tehtävä sopimus tai
  • velkajärjestelyhakemus käräjäoikeuteen jos sovintoa ei ole syntynyt

Talous- ja velkaneuvonnan palvelupyyntö

Maksuvaralaskelma

Velkaluettelo

Vastaanotto jokaisen kuukauden 1. keskiviikko klo 9 – 15
Pieksämäen sosiaalitoimisto

(asiointi aikavarauksella)
Tapparakatu 1-3, 76100 Pieksämäki

Yrittäjille maksuton puhelinneuvonta ja nettipalvelu: puh. 029 502 4880 ma-pe klo 9.00 – 16.00, www.talousapu.fi.  Myös www.yrityssuomi.fi/yrityksen-maksuvaikeudet.