HOITOTARVIKKEIDEN TILAAMINEN

Hoitotarvikkeiden jakelu perustuu yksilölliseen tarpeeseen, jonka määrittää terveydenhuollon ammattilainen. Jos hoitotarvikkeiden tarve muuttuu tilapäisesti tai pysyvästi, on hoitavan tahon muutettava hoitotarvikesuunnitelmaa ennen kuin voit tilata uusia tuotteita tai uuden määrän mukaisesti tuotteita.

Tilaukset tehdään ensisijaisesti sähköisesti palse.fi -sivustolla tunnistautumisen avulla. Tunnistautuminen tapahtuu pankkitunnuksin tai mobiilivarmenteella. Jatkotilaus tulee tehdä viimeistään, kun tarvikkeita on jäljellä kahden (2) viikon tarvetta vastaava määrä. Kerralla hoitotarvikkeita voi tilata kolmen kuukauden käyttötarpeen verran.

Katso tai tulosta tilausohjeet:

Hoitotarvikkeiden tilausohjeet

Puolesta-asiointi

Tilauksen voit tehdä itse tai asioitasi hoitava henkilö. Asioita hoitavalle henkilölle voi tehdä puolesta-asioinnin sopimuksen Suomi.fi -palvelussa.

Miten saat tarvikkeet?

Tilattuasi hoitotarvikkeet, tilauksesi toimitetaan kahden viikon kuluessa Postin pakettiautomaattiin tai noutopisteeseen, joka on kotiosoitettasi lähin tai jonka olet valinnut tilausta tehdessäsi. Osasta tarvikkeista voi tehdä kotiinkuljetussopimuksen toimittajan kanssa.

Neuvoja ja apua

Jos tarvitset apua tilauksen tekemisessä tai et pysty itse tekemään tilausta, soita numeroon 044 7944 616 arkisin klo 9.00–13.00.


Tietoa hoitotarvikejakelusta

Maksuttomia hoitotarvikkeita annetaan kotona asuvalle henkilölle. Kotona asumiseen rinnastetaan Essoten tai yksityisen palvelutuottajan asumispalveluyksikössä asuminen.

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 24 § mukaan kunnan tehtävänä on järjestää alueensa asukkaiden sairaanhoitopalvelut ja hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet. Yksilöllisen ja tarpeenmukaisen hoitotarvikejakelun tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan pitkäaikaisen sairauden kotona tapahtuva hoito ja seuranta, tukea itsehoidon edellytyksiä, toiminta- ja työkykyä, parantaa asiakkaan elämänlaatua sekä sitoutumista hoitoonsa.

Pitkäaikaisen sairauden hoitoon liittyvät ja omatoimisen selviytymisen kannalta välttämättömät hoitotarvikkeet ovat käyttäjälleen maksuttomia (Laki sosiaali-, ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, 734/1992, 5 §). Hoitotarvikkeiden jakelun tulee perustua yksilölliseen tarpeeseen, jonka määrittää hoidosta (toteutus ja seuranta) vastaava terveydenhuollon ammattilainen. Raskausdiabeteksen hoitotarvikejakelun hoitaa asiakkaan äitiysneuvolan terveydenhoitaja.

Hoitotarvikkeet on tarkoitettu vain asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön ja hoitotarvikkeiden käytössä on noudatettava valmistajan antamia käyttö- ja säilytysohjeita.