Infektiosairauksien vastaanotto on infektioiden torjuntaan erikoistunut asiantuntijayksikkö, ns. sairaalahygienia. Yksikkö huolehtii sairaalahygieniaan liittyvien ohjeiden laatimisesta ja henkilökunnan kouluttamisesta infektioiden ja epidemioiden torjuntaan. Yksikkö huolehtii alueellisen tartuntatautirekisterin, sairaalainfektiorekisterin ja moniresistenttien mikrobien kantajarekisterin ylläpidosta. Infektioiden torjunta on nykyaikaista, pitkälle verkostoitunutta terveydenhuollon laadunhallintaa.

Yksikön henkilökunta vastaa myös infektiopoliklinikan toiminnasta.

Infektiosairauksien vastaanotto toimii maanantaisin ja keskiviikkosin. Poliklinikka on lähetepoliklinikka ja lähetteet arvioi infektiolääkäri. Tyypillisiä selvitettäviä ongelmia ovat:

 • Pitkäaikaiset infektiot
 • Vaikeat infektiot
 • Pitkäaikainen immunopuutos
 • Infektioherkkyys
 • Lämpöily
 • Pitkäkestoiset antimikrobihoidot
 • Pitkittynyt infektio-oireisto ja diagnostiikka
 • Matkailuun liittyvät infektiot
 • Moniresistentin mikrobin kantajuus ja tähän liittyvät infektiot
 • Vierasesineisiin liittyvät infektiot
 • Infektioiden hoidon suunnittelu ja erotusdiagnostiikka