Mikkelin keskussairaalan keuhkosairauksien vastaanotto on lähetepoliklinikka, joka sijaitsee keskussairaalan V-osassa ensimmäisessä kerroksessa.

Keuhkosairauksien erikoislääkäri määrittää lähetteen perusteella vastaanoton kiireellisyyden ja ennen vastaanottoa tarvittavat lisätutkimukset (mm. keuhkofunktiotutkimukset ja altistustestit). Osastosihteeri kutsuu potilaat kirjeitse tutkimuksiin ja vastaanotolle.

Keuhkovastaanoton toiminta perustuu lääkärin ja hoitajan työparityöskentelyyn. Vastaanotolla tutkitaan ja hoidetaan hengitystieoireisia, hengityselinsairaita sekä uniapneaa sairastavia potilaita.

Yleisimpiä keuhkovastaanotolla hoidettavia potilasryhmiä ovat astmaa tai keuhkoahtaumatautia sairastavat. Myös keuhkokudoksen sairauksia, esimerkiksi idiopaattista keuhkofibroosia sairastavat potilaat sekä siedätyshoitopotilaat hoidetaan keuhkovastaanotolla. Potilaiden hoito suunnitellaan yksilöllisesti ja toteutetaan tiimityönä asiakaslähtöisesti yhdessä potilaan kanssa.

Uniapnean hoito

Huom! Uniapnean hoitolaitteiden saatavuus on tällä hetkellä heikko. Globaalista markkinatilanteesta johtuen laitevalmistajan toimitusajat voivat olla useita kuukausia.

Essoten alueella uniapnean hoito toteutetaan pääsääntöisesti hoitajien pitämillä vastaanotoilla. Lue lisää uniapneahoidosta