Osasto 1
(entinen os. 33)

Tällä osastolla hoidetaan urologisia, gastro- ja yleiskirurgisia, korva-nenä-kurkkusairauksien, hammas- ja leukakirurgisia, thorax- ja verisuonikirurgisia, kilpirauhaskirugisia, plastiikkakirurgisia sekä gynekologisia potilaita.

Osasto 5

Tällä osastolla hoidetaan ortopedisiä ja traumatologisia potilaita.

Osastojen moniammatilliseen tiimiin kuuluvat lääkärit, hoitajat, fysioterapeutit sekä osastonhoitaja, apulaisosastonhoitajat, osastosihteerit, farmaseutti ja lääketyöntekijä sekä sairaalahuoltajat. Osastoillamme on mahdollista tavata omaan hoidon tueksi esimerkiksi syöpähoitaja, terveyssosiaalityöntekijä ja ravitsemusterapeutti.

Mikkelin keskussairaala toimii opetussairaalana, joten osastoilla on myös koko ajan eriasteisia hoitoalojen opiskelijoita sekä erikoistumisvaiheessa olevia lääkäreitä.

Potilaat tulevat osastoille joko päivystyksen kautta tai suunnitellun leikkauksen jälkeen jatkohoitoon. Lähes kaikki leikkaukseen tulevat potilaat hoidetaan Leiko-yksikön kautta, jolloin leikkausvalmistelut tehdään kotona ja leikkauspäivän aamuna sairaalan Leiko-osastolla. Ajanvarauskirjeessänne on tarkemmat tiedot asiasta.