Mitä leiko tarkoittaa?

Leiko (leikkaukseen kotoa) on Mikkelin keskussairaalan toimintamalli leikkaushoitoa tarvitsevalle potilaalle. Noin 90 % ennalta suunniteltuun leikkaukseen tulevista potilaista saapuu sairaalaan leikkauspäivänä, lähes kaikki heistä leiko-yksikön kautta. Myös osa päivystyspotilaista voi tulla sovitusti kotoa leikkauspäivänä. Heitä koskevat samankaltaiset tutkimus- ja valmistautumisohjeet kuin muitakin leiko-potilaita.

Potilaan valmistautuminen ennalta suunniteltuun leikkaukseen tapahtuu kotona kirjallisen ja suullisen ohjauksen perusteella. Osa potilaista kutsutaan leikkausta edeltävälle käynnille leiko-yksikköön, jos heidän terveydentilansa ja leikkaus edellyttävät sitä.

Leikkauspäivänä potilas ilmoittautuu leiko -yksikössä. Leikkaavan lääkärin tapaamisen ja leikkausvalmistelujen jälkeen potilas siirtyy hoitajan saattamana leikkaussaliin.

Päiväkirurgisen leikkauksen jälkeen potilas kotiutuu saman päivän aikaan yksikön tiloista saattajan kanssa.

Leikkauksen jälkeistä vuodeosastohoitoa tarvitseva potilas haetaan leikkausvalmistelujen jälkeen leikkaussaliin, josta hänet leikkauksen ja heräämöhoidon jälkeen siirretään vuodeosastolle jatkohoitoon.

Saatujen potilaspalautteiden mukaan potilaat ovat olleet tyytyväisiä lyhentyneeseen sairaalassaoloaikaan ja sairaalaan tuloon vasta leikkauspäivänä.

Mitä vaivoja voidaan hoitaa leiko-mallin mukaan?

Sairaalaan tulo vasta leikkauspäivänä (leiko) soveltuu hyvin suurelle osalle leikkauspotilaita. Joidenkin potilaiden leikkaus ja terveydentila edellyttävät vuodeosastohoitoa ennen leikkauspäivää ja heidät kutsutaan vuodeosastolle aiemmin.

Leiko-yksikön kautta saapuvat seuraavien lääketieteen erikoisalojen potilaat:

  • käsikirurgia
  • ortopedia
  • plastiikkakirurgia
  • urologia
  • vatsaelinkirurgia (gastrokirurgia)
  • yleiskirurgia
  • korva-, nenä- ja kurkkutaudit
  • suu- ja leukasairaudet
  • naistentaudit
  • keuhko- ja verisuonipotilaat

Vuodeosastohoitoa tarvitsevat lapsipotilaat kutsutaan lasten osastolle leikkauspäivän aamuna.