Mikkelin keskussairaalan leikkausosastoon kuuluvat leiko, 10 leikkaussalia ja heräämö.

Osastolla tehdään kaikki vaativammat ja laajempaa monitorointia vaativat leikkaukset. sekä päiväkirurgiset toimenpiteet. Heräämössä hoidetaan vaativimpien leikkausten monitoroidut potilaat sekä kotiutuvat päiväkirurgiset potilaat. Heräämössä tehdään myös toimenpiteitä ja annetaan hoitoja. Leikkausosastolla tehdään vuosittain noin 5600  leikkausta, joista päiväkirurgisia leikkauksia on noin 40%. Lisäksi kaikki päivystysleikkaukset tehdään osastollamme.

Tavoitteenamme on turvallinen, yksilöllinen ja laadukas hoito.

Leikkauksia tehdään seuraavilla erikoisaloilla:

 • Kirurgia
  – urologia
  – thorax- ja verisuonikirurgia
  – ortopedia ja käsikirurgia
  – gastroenterologia
  – yleiskirurgia
  – plastiikkakirurgia
 • Synnytys ja naistentaudit
 • Silmätaudit
 • Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
 • Suu- leukakirurgia
 • Sisätaudit