Mikkelin keskussairaalan leikkausosasto koostuu heräämöstä ja 11 leikkaussalista. Osastolla tehdään kaikki vaativammat ja laajempaa monitorointia vaativat leikkaukset. Tavoitteenamme on turvallinen, yksilöllinen ja laadukas hoito.

Leikkausosastollamme tehdään vuosittain yli 4000 toimenpidettä. Lisäksi kaikki päivystysleikkaukset tehdään osastollamme.

Leikkauksia tehdään seuraavilla erikoisaloilla:

 • Kirurgia:
  • urologia
  • thorax- ja verisuonikirurgia
  • ortopedia ja käsikirurgia
  • gastroenterologia
  • yleiskirurgia
  • plastiikkakirurgia
 • Synnytys ja naistentaudit
 • Silmätaudit
 • Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
 • Suu- leukakirurgia
 • Sisätaudit