Mikkelissä leikataan huippulaadukkaasti myös robotin avustamana

Mikkelin keskussairaalassa otettiin ensimmäisenä keskussairaalana käyttöön elokuussa 2021 niin kutsuttu tekonivelrobotti, joka toimii kirurgisena apuvälineenä tekonivelleikkauksissa. Robotti lisää nivelleikkauksissa tarvittavien sahausten tarkkuutta ja varmistaa proteesin huippulaadukkaan asennuksen. Tämä nopeuttaa leikkauksesta kuntoutumista.

Vaikka et asuisikaan vakituisesti Essoten alueella, voit päästä tekonivelleikkaukseen Mikkelin keskussairaalaan. Kysy lisää kotipaikkakuntasi omalta lääkäriltäsi. Lue lisää valinnanvapaudesta erikoissairaanhoidossa.

Lue lisää tekonivelrobotista Laastari-lehdestä ja Essoten kesälehdestä 2021!

Lue lisää myös Mikkelin Kaupunkilehden uutisesta (18.8.2021) sekä Yle Mikkelin jutusta (22.8.2021)

Lue lisää Pieksämäen lehdestä (25.11.2021)

kirurgi Edvin Karvanen käyttää käsillään tekonivelleikkauksen sahauksiin käytettävää tekonivelrobottia
Essoten kirurgi Edvin Karvanen käyttää käsillään tekonivelleikkauksen sahauksiin käytettävää tekonivelrobottia

Uusinta vähäistä, toipuminen nopeaa

Mikkelin keskussairaalan tekonivelleikkausten uusintatarve on ollut jo vuosia alle prosentin luokkaa. Tämä on THL:n tilastoimana Suomen kärkitasoa. Robottiavusteisten leikkausten myötä potilasta kuormittavien uusintaleikkausten tarve pienenee entisestään.

Etenkin robottiavusteisissa tekonivelleikkauksissa toipuminen on nopeaa, sillä robottiavusteisuus säästää potilaan luita ja kudosta. Tällöin sairaalassaoloaika lyhenee ja kotikuntoutus on kivuttomampaa. Etelä-Savon kausiasukkaille Mikkelin keskussairaala on ihanteellinen leikkauspaikka.

Selin kameraan oleva kirurgi seuraa leikkaussalilla tietokoneen näytöltä tekonivelleikkauksen tietokonekuvia ja leikkaussuunitelmaa
Kirurgi seuraa tekonivelleikkauksen aikana potilaan nivelestä otettua tietokonekerroskuvaa ja leikkaussuunnitelmaa.

Lonkan nivelrikko

Lonkan nivelrikko eli artroosi kehittyy useimmiten ikääntymisen myötä tuntemattomasta syystä. Altistavia tekijöitä voivat olla synnynnäiset ja kasvukauden sairaudet sekä kehittymishäiriöt, lonkan vammat ja reumataudit. Nivelrikossa rusto häviää nivelpinnoilta ja nivel tuhoutuu. Rasituksen yhteydessä nivelessä tuntuu kipua ja nivel kangistuu. Taudin pahentuessa esiintyy myös leposärkyä. Tekonivelleikkausta harkitaan, kun lonkan leposärky ja nivelen jäykkyys haittaavat kohtuuttomasti normaalia elämää.

Kuvituskuva lonkan nivelrikkoTietoa lonkan tekonivelleikkauksesta

Lonkan tekonivelleikkauksella pyritään liikkumisen helpottumiseen, kipujen vähenemiseen, työ- ja toimintakyvyn palauttamiseen sekä elämän laadun parantamiseen. Leikkauksessa poistetaan vioittuneet nivelpinnat ja korvataan tekonivelellä eli endoproteesilla. Tekonivelen materiaalina käytetään terästä, titaania, keraamia ja polyeteenimuovia. Se voidaan kiinnittää paikoilleen luusementillä. Ilman luusementtiä asetettu karheapintainen tekonivel kasvaa kiinni luuhun. Myös luusiirteiden ja ruuvien käyttö on mahdollista. Ortopedi valitsee käytettävän tekonivelmallin yksilöllisesti. Valintaan vaikuttavat potilaan yleistila, luun laatu ja anatomiset tekijät sekä odotettavissa oleva kuormittavuus. Mikkelin keskussairaalassa käytetään tutkimuksin laadukkaiksi osoitettuja tekonivelmalleja.


Kuvituskuva polven tekonivelPolven nivelrikko

Polven nivelrikko eli artroosi kehittyy useimmiten ikääntymisen myötä tuntemattomasta syystä. Altistavia tekijöitä voivat olla nivelpinnan vammojen, nivelsidevammojen, kierukkavammojen ja tulehdusten jälkitilat, reumataudit sekä polven aikaisemmat asentovirheet. Nivelrikossa kantavien nivelpintojen sekä lumpion rustoiset liukupinnat haurastuvat ja hankautuvat pois. Polvessa alkaa esiintyä ajoittaista turvotusta, kuormituskipua ja jäykkyyttä liikkeelle lähtiessä. Taudin pahentuessa polveen kehittyy asentovirhe, liikerajoitus ja leposärkyä. Tekonivelleikkausta harkitaan, kun leposärky, kävelykipu, polven virheasento tai liikerajoitus haittaavat kohtuuttomasti normaalia elämää.

Tietoa Polven tekonivelleikkauksesta

Polven tekonivelleikkauksella pyritään liikkumisen helpottumiseen, kipujen vähenemiseen, työ- ja toimintakyvyn palauttamiseen sekä elämän laadun parantamiseen. Leikkauksessa poistetaan polvesta vioittuneet nivelpinnat tai osat siitä ja korvataan tekonivelellä eli endoproteesilla. Tekonivel on valmistettu kobolttikromista, titaanista, ja polyeteenimuovista. Se kiinnitetään paikoilleen luusementillä. Nivelrikko voi vaurioittaa vain osaa polvinivelestä. Tällöin hoidoksi voidaan käyttää polven puolitekoniveltä. Ortopedi valitsee käytettävän tekonivelmallin yksilöllisesti. Valintaan vaikuttaa luun laatu ja anatomiset tekijät.

Jonotiedustelut, muutokset terveydentilassa ennen leikkausta, ota yhteys Hoidonvaraajan.

Leikkauspäivän aamun äkilliset peruutukset, ota yhteys Leikkausosaston toimistoon.

Leikkauksen jälkeen leikkaukseen ja toipumiseen liittyvät kysymykset, ota yhteys kotiuttaneelle osastolle.


Lisätietoa

Suomen Nivelyhdistys ry

Terveyskylä
Niveltalo, tekonivelleikkaus
Kuntoutumistalo, kuntoutujalle, tekonivelleikkaukset