Konservatiivinen osastoalue koostuu viidestä tiimistä: yleislääketieteen, sisätautien, neuro- kardiologian, keuhkosairauksien sekä hematologian tiimit. Tiimit sijaitsevat keskussairaalan osastoilla 2, 4 ja 5.

Potilaat tulevat osastolle pääasiassa päivystyspoliklinikan kautta sekä toisilta osastoilta, kuten teho-valvontaosasto. Konservatiivisella osastoalueella hoidetaan potilaan akuuttivaihe, jonka jälkeen hän siirtyy kotiin tai jatkohoitopaikkaan.

Potilaiden moniammatilliseen hoitoon osallistuvat osaston lääkärit, sairaanhoitajat/lähihoitajat, fysioterapeutit, sosiaalihoitaja, kuntoutusohjaajat sekä tarvittaessa muiden erikoisalojen ammattilaiset.

Mikkelin keskussairaala toimii opetussairaalana. Tämän vuoksi osastoillamme on eriasteisia hoitoalan opiskelijoita sekä erikoistumisvaiheessa olevia lääkäreitä.

Konservatiivisen osastoalueen vierailuaika on klo 13.00 -18.30.