MITÄ LÄHIKUNTOUTUS ON?

Lähikuntoutus on sairauden tavoitteellista hoitamista, mikä voi olla esimerkiksi kivunhoitoa, tulehduksen hoitoa, haavanhoitoa, lääkehoitoa tai ravitsemus- tai nestetilanteen parantamista. Sairauden hyvä hoito ja paraneminen ovat edellytys sille, että kuntoutuminen voi käynnistyä

TOIMINTAKYVYN PALAUTTAMISTA, KUNNON KOHENTAMISTA JA YLLÄPITOA

Suunnitelmallista, tavoitteellista, yksilöllistä kuntoutusta ja toimintakyvyn kohentamista, johon kuuluu:

 • toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen arviointi
 • yksilöllisen suunnitelman ja päiväohjelman laadinta
 • yksilöllinen harjoitus; liikkumisen, arkitoimintojen harjoitus, toistot
 • omatoimisen liikkumisen ja harjoittelun ohjaus
 • mittaaminen ja arviointi
 • apuvälinetarpeen arviointi, kodin muutostöiden arviointi.

Tavoitteena on harjoitella potilaalle tärkeitä arjen taitoja kuten liikkumista, ylösnousua, tasapainoa, porraskävelyä, siirtymistä vuoteesta liikkeelle tai pyörätuoliin, kädentaitoja, apuvälineen käyttöä, ruokailu- tai keittiötaitoja, itsenäistä peseytymistä ja pukeutumista tai wc-suoriutumista.

 TURVALLISTA KOTIUTUSTA

Hoitojaksot ovat lyhyitä, tavoitteena alle 2 viikkoa, siksi kotiutustoimet aloitetaan heti hoitoon tullessa. Kotiutuksen suunnittelu tehdään moniammatillisesti, niin että siihen osallistuu lääkäri, fysioterapeutti, hoitajat, palveluohjaaja, kotihoidon henkilöstöä sekä potilas ja omainen mahdollisimman paljon. Kotiuttaviin toimiin kuuluu esimerkiksi seuraavia asioita:

 • tilannekuvan selvittäminen siitä, mikä tilanne oli ennen hoitojaksoa
 • kotiutuspäivästä sopiminen
 • avuntarpeen kartoitus, tarvittaessa kotikäynti
 • kotihoidon tai kotihoidon tukipalvelujen (kaupassa käynti apu, turvapalvelut, kyytipalvelut) järjestäminen tarvittaessa
 • asumispalvelujen tarpeen arviointi – moniammatillisesti SAS-prosessin mukaisesti
 • jatkohoidosta, jatkokuntoutuksesta tai seurannasta sopiminen
 • ohjaus, neuvonta esimerkiksi lääkkeiden, hoitovälineiden, apuvälineiden käytössä
 • kyydin ja saattaja-avun järjestäminen
 • kotona vastaanoton järjestäminen – kotihoidon tai omaisen kanssa sopien.

MITEN LÄHIKUNTOUTUSOSASOTLLE TULLAAN?

Lähikuntoutusosastolle tullaan:

 • yhteispäivystyksestä
 • hyvinvointikeskuksen vastaanotolta,
 • keskussairaalan osastolta (SAS -hoitaja ohjaa)
 • yliopistollisesta tai muusta keskussairaalasta
 • kotoa suoraan, jos hoitosuunnitelmaan on näin lääkärin kanssa kirjattu.

Potilaita ohjataan Essoten alueella sille lähikuntoutusosastolle, jossa kulloinkin paikka on vapaana. Hoitojakso voi siis olla toisessa kunnassa kuin mikä on potilaan kotikunta.

MIHIN LÄHIKUNTOUTUSOSASTOLTA SIIRRYTÄÄN?

Hoitojakson päätyttyä valtaosa kotiutuu omaan tai palvelukotiin. Osa saa lähetteen jatkotutkimuksiin ja hoitoon keskussairaalaan tai yksityisille palvelun tuottajille. Joillakin kuntoutus jatkuu avo- tai kotikuntoutuksena ja joillekin hoito muuttuu saattohoidoksi, jolloin valmistaudutaan lähestyvään kuolemaan.