Vaativa kuntoutus on potilaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn parantamista yksilöllisten intensiivisten hoidon, harjoittelun ja terapian avulla.

POTILAS ON TÄRKEIN

Vaativan kuntoutuksen osastolle potilaat tulevat neurologiseen tai ortopediseen kuntoutukseen. lääkärin lähetteellä. Kuntoutus on yksilöllistä, potilaan tarpeista lähtevää, aktivoivaa, toimintakykyä ja omatoimisuutta lisäävää hoitoa ja kuntoutusta.

Yleisimmät syyt kuntoutusjaksolle tuloon ovat:

  • aivoverenkiertohäiriöt
  • aivovammat
  • vaikeat kiputilat
  • selkäydinvammat
  • tekonivelleikkaukset
  • raaja-amputaatiot
  • monivammat
  • Parkinsonin tauti.

Kuntoutuksen edellytyksenä on että potilas kykenee osallistumaan päivittäisiin moniammatillisiin terapioihin, ja täten kuntoutuksen intensiivisyys on toteutettavissa.
Potilaat palaavat ensisijaisesti takaisin omaan kotiinsa. Suunnitelmallisten kotilomien avulla tuetaan kotiinpaluuta ja kartoitetaan vielä harjoittelua vaativia taitoja.

KUNTOUTUS ON MONIAMmATILLISTA

Kuntouttava hoitotyö:
Hoitaja tukee potilasta ja läheisiä sopeutumisessa sairastumisen aiheuttamiin fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin muutoksiin ja opettaa tarvittaessa uusia toimintamalleja. Kuntouttavaa hoitotyötä tehdään osastollamme potilaan voimavarojen mukaan, se on jatkuvaa ja tavoitteellista toimintaa.

Fysioterapia:
Harjoitetaan perusliikkumista, tasapainoa, lihasvoimaa, kestävyyttä, motorisia taitoja ja päivittäisiä toimia, tavoitteena potilaan toimintakyvyn tukeminen.

Toimintaterapia:
Yhdessä potilaan kanssa etsitään ja harjoitellaan mielekkäitä toimintamuotoja menetettyjen tilalle.

Puheterapia:
Puheterapeutti kuntouttaa potilaan puheen tuoton, kielellisten toimintojen, vuorovaikutuksen ja kommunikaation, äänen sekä nielemisen häiriöitä ja arvioi kuntoutuksen vaikutuksia ja tuloksia.

Neuropsykologi:
Tutkii kognitiivisia muutoksia, niiden laajuutta ja vaikutusta potilaan elämään. Kuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn ja oiretiedostuksen koheneminen, erityishäiriöiden lieventyminen ja sopeutumisen tukeminen.

Sosiaalityöntekijä:
Tukee potilasta ja läheisiä uuden elämäntilanteen jäsentämisessä.

Erikoislääkäri:
Essoten kokeneet erikoislääkärit vastaavat osaston lääkäripalveluista.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Osastomme sijaitsee Mikkelin keskussairaalalla, osoitteessa Porrassalmenkatu 35-37, 50100 Mikkeli. Porrassalmenkadulta tultaessa kannattaa käyttää B-sisäänkäyntiä.