Neurologialla on 14 potilaspaikkaa. Osastollamme työskentelee 15 sairaanhoitajaa ja kaksi perushoitajaa. Potilaan hoito on moniammatillista. Siihen osallistuu sairaanhoitajien lisäksi mm. fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä ja puheterapeutti. Osastomme toimii myös sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelupaikkana.

Hoitotyössä noudatetaan kokonaisvaltaisen ja kuntouttavan hoitotyön periaatteita. Hoitamisessa korostuu hoidon jatkuvuuden turvaaminen. Yleisimmät potilasryhmät ovat: aivoverenkiertohäiriöpotilaat, epilepsiaa sairastavat, MS-tauti- ja parkinsonpotilaat, ALS- ja aivokasvainpotilaat.

Hoitotyö muodostuu pääasiassa potilaan tarpeiden arvioinnista, hoidon suunnittelusta, potilaan voinnin seurannasta ja hoidosta. Hoitoon sisältyy potilaiden ja omaisten ohjaaminen.

Tavoitteenamme on mahdollisimman itsenäisesti pärjäävä ihminen.