Neurologian vastaanotossa on noin 4000 käyntiä vuodessa. Poliklinikkatoimintaa on osittain eriytetty joidenkin sairausryhmien, kuten epilepsian, MS-taudin, dementian, Parkinsonin taudin ja Botulinum-toksiinihoitoa edellyttävien sairauksien sekä jatkossa myös aivovammapotilaiden osalta.

Erikoislääkäri- ja sairaanhoitajapalvelujen lisäksi saadaan kuntoutusohjaajan palveluja ja apuvälineohjausta. Potilaat tulevat vastaanottoon lääkärin lähetteellä. Päivystyspotilaat tulevat yleensä päivystyksen kautta.