Mikkelin keskussairaalassa, toimii 27-paikkainen kuntoutusosasto pääasiallisesti neurologisille potilaille.
Erikoissairaanhoitotasoista kuntoutusta toteutetaan moniammatillisessa yhteistyössä. Potilaat tulevat osastolle joko jatkokuntoutukseen keskussairaalasta akuutin sairaustapahtuman jälkeen, lähetteellä kotoa tai ympäröivistä hoitolaitoksista.