esper_0216

ESSOTE sairaala-apteekin tehtävänä on turvata koko Etelä-Savon julkisen terveydenhuollon onnistunut lääkehoito ja sen jatkuvuus ammattitaitoisesti yhdessä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kanssa. Yhdessä Kuopion Yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen kanssa tehdyllä keskitetyllä lääkekilpailutuksella taataan kustannustehokkaat lääkehuoltopalvelut koko Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueelle.

ESSOTE sairaala-apteekki tarjoaa lääkevalmistuksen ja -toimitusten lisäksi asiakkailleen myös kliinisen farmasian osaamista lääkehoidon arviointi ja potilasneuvonta palveluja muun muassa Omatorilla. ESSOTE sairaala-apteekin alaisuuteen kuuluu myös Kliinisen farmasian yksikkö Pieksämäki, joka tarjoaa kliinisen farmasian ja osastofarmasian palveluita Pieksämäen aluesairaalassa.

ESSOTE sairaala-apteekin vastuualueita ovat:

  • lääketoimitus
  • lääkevalmistus
  • solunsalpaajavalmistus
  • kliininen farmasia
  • osastofarmasia
  • tartuntatautilain mukaisten lääkkeiden luovutus
  • alueellinen lääkeinformaatio
  • kliiniset lääketutkimukset

ESSOTE sairaala-apteekin viranomaistehtävänä on lääkelain mukaan vastata siitä, että lääkehuolto on toteutettu lain ja asetuksen sekä Fimean määräysten mukaisesti. Fimea tarkastaa määräajoin Sairaala-apteekin toiminnan.