Silmätautien yksikössä työskentelee tällä hetkellä:

1 ylilääkäri Kati Ranta
3 apulaisylilääkäriä, jotka ovat osa-aikaisia
2-4 erikoistuvaa lääkäriä
1 osastonhoitaja, Leena Korhonen
12 sairaanhoitajaa
0,5 valokuvaajaa
2-3 osastonsihteeriä

Hoitohenkilökunnan toteuttama työkierto eri työpisteissä edellyttää laajaa perusosaamista, jonka lisäksi osalla hoitajista on hoidon laadun kannalta tärkeää syvää erityisosaamista.